1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
10.11.2015 08:51:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
10.11.2015 08:51:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
05.11.2015 12:00:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 12:00:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:58:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:58:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:30:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2015 roku
05.11.2015 11:22:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 16 listopada 2015 r.
05.11.2015 11:13:26 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:12:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 2 listopada 2015 r.
04.11.2015 11:43:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 4+625,00 do km 6+685,00 położonej na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806, obręb Golanka, gm. Kadzidło oraz działek ozn. nr. geod. 86/2, 34/2, 40, 143, obręb Sul, gm. Kadzidło.
04.11.2015 11:42:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 4+625,00 do km 6+685,00 położonej na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806, obręb Golanka, gm. Kadzidło oraz działek ozn. nr. geod. 86/2, 34/2, 40, 143, obręb Sul, gm. Kadzidło.
03.11.2015 08:42:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.11.2015 08:39:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.11.2015 08:38:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
30.10.2015 12:09:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
30.10.2015 12:09:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
30.10.2015 11:54:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
30.10.2015 11:54:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
29.10.2015 14:17:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 14:17:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 10:45:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2015 r.
29.10.2015 10:44:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2015 r.
23.10.2015 14:20:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki od km 4 + 625 do km 6 + 685 na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806 w obrębie miejscowości Golanka i 86/2, 34/2, 40, 143 w obrębie miejscowości Sul, gm. Kadzidło.
23.10.2015 14:17:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki od km 4 + 625 do km 6 + 685 na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806 w obrębie miejscowości Golanka i 86/2, 34/2, 40, 143 w obrębie miejscowości Sul, gm. Kadzidło.
22.10.2015 14:19:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2015 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Piasecznia.
22.10.2015 14:19:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2015 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Piasecznia.
21.10.2015 08:30:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
21.10.2015 08:29:31 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło". z kategorii Przetargi - rok 2015
21.10.2015 08:29:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
21.10.2015 08:29:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
21.10.2015 08:19:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.10.2015. Dotyczy wyłożenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska wraz z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla pokrywającego się powierzchniowo z tym rezerwatem obszaru Natura 2000 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska PLH140046 oraz dokumentacji sporządzonej na potrzeby sporządzenia tego projektu.
21.10.2015 08:19:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.10.2015. Dotyczy wyłożenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska wraz z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla pokrywającego się powierzchniowo z tym rezerwatem obszaru Natura 2000 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska PLH140046 oraz dokumentacji sporządzonej na potrzeby sporządzenia tego projektu.
16.10.2015 14:43:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
16.10.2015 11:07:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
16.10.2015 11:07:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
16.10.2015 11:03:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
16.10.2015 11:03:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
16.10.2015 10:56:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
16.10.2015 10:55:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
16.10.2015 09:19:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 991/1, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
16.10.2015 09:19:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 991/1, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
16.10.2015 08:44:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spoty dotyczące technik głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.10.2015 08:35:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.10.2015 08:34:41 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z kategorii Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
16.10.2015 08:32:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.10.2015 08:25:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z kategorii Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
16.10.2015 08:17:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.10.2015 07:53:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 19 października 2015 roku
16.10.2015 07:44:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 października 2015 roku w sprawie podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.