1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
22.09.2015 07:12:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
22.09.2015 07:11:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
17.09.2015 21:45:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
17.09.2015 21:45:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
17.09.2015 21:41:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
17.09.2015 21:41:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
17.09.2015 21:40:17 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. z kategorii VI Sesja RG
17.09.2015 21:38:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.09.2015 21:38:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
17.09.2015 21:30:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2014.
17.09.2015 21:29:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2014.
17.09.2015 13:22:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2014.
17.09.2015 13:21:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2014.
17.09.2015 13:13:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
17.09.2015 13:12:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
17.09.2015 12:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 9 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
17.09.2015 12:04:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 9 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
14.09.2015 09:47:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie".
14.09.2015 09:47:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie".
14.09.2015 09:18:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, 1118 j.t. z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
14.09.2015 09:18:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, 1118 j.t. z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
14.09.2015 08:16:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
14.09.2015 08:14:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
11.09.2015 09:50:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania postanowienia, w którym uznano, że przedsięwzięcie pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie", planowana przez Pana Janusza Serafina, nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
11.09.2015 09:50:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania postanowienia, w którym uznano, że przedsięwzięcie pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie", planowana przez Pana Janusza Serafina, nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
11.09.2015 08:47:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
11.09.2015 08:47:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
11.09.2015 08:46:38 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu prac w Urzędzie Gminy w Kadzidle. z kategorii Rok 2015
11.09.2015 08:45:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
11.09.2015 08:45:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
11.09.2015 08:41:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
11.09.2015 08:40:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
11.09.2015 08:38:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.08.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
11.09.2015 08:38:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.08.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
11.09.2015 08:36:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
11.09.2015 08:36:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
11.09.2015 08:29:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
11.09.2015 08:26:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
11.09.2015 08:19:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
11.09.2015 08:19:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
10.09.2015 11:37:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.08.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
10.09.2015 11:37:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.08.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
10.09.2015 11:31:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
10.09.2015 11:31:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
10.09.2015 11:28:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10.09.2015 11:28:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10.09.2015 11:25:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10.09.2015 11:24:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10.09.2015 11:20:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
10.09.2015 11:19:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.