1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
10.09.2015 11:13:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia produkcyjnego wykonywania w Urzędzie Gminy Kadzidło, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożonego w ramach projektu EA, jako oprogramowanie wspomagające wykonanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.
10.09.2015 11:13:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia produkcyjnego wykonywania w Urzędzie Gminy Kadzidło, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożonego w ramach projektu EA, jako oprogramowanie wspomagające wykonanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.
10.09.2015 10:25:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę instniejącej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 197, 408/1, 620, 623 w miejscowości Chudek i 699/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
10.09.2015 10:25:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę instniejącej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 197, 408/1, 620, 623 w miejscowości Chudek i 699/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
10.09.2015 10:17:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2015 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
10.09.2015 10:17:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2015 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
10.09.2015 10:16:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2015 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
04.09.2015 10:20:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ w msc. KADZIDŁO; (REJON ul. DIAMENTOWEJI i ul. WARSZAWSKIEJ do rz. PIASECZNICY”
04.09.2015 10:19:40 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ w msc. KADZIDŁO; (REJON ul. DIAMENTOWEJI i ul. WARSZAWSKIEJ do rz. PIASECZNICY”
04.09.2015 10:19:03 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2015 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ w msc. KADZIDŁO; (REJON ul. DIAMENTOWEJI i ul. WARSZAWSKIEJ do rz. PIASECZNICY”
04.09.2015 09:37:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 września 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa), 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
04.09.2015 09:37:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 września 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa), 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
03.09.2015 12:54:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
03.09.2015 12:52:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
28.08.2015 10:39:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostojącej o obsadzie docelowej 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
28.08.2015 10:39:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostojącej o obsadzie docelowej 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
26.08.2015 09:58:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej nN wykonanej przewodem AsXSn 4x70mm2 oraz kablem YAKXS 4x120mm2, budowie przyłączy kablowych wykonanych kablem YAKXS 4x35mm2 oraz budowie przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem AsXSn, w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, planowanych do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9, 626, obręb Chudek, gm. Kadzidło.
26.08.2015 09:58:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej nN wykonanej przewodem AsXSn 4x70mm2 oraz kablem YAKXS 4x120mm2, budowie przyłączy kablowych wykonanych kablem YAKXS 4x35mm2 oraz budowie przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem AsXSn, w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, planowanych do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9, 626, obręb Chudek, gm. Kadzidło.
25.08.2015 12:07:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.4.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
25.08.2015 12:07:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.4.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
25.08.2015 11:56:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.4.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
25.08.2015 11:56:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.4.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
24.08.2015 16:29:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
24.08.2015 16:29:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
24.08.2015 16:29:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
24.08.2015 12:58:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.08.2015. (Znak sprawy: GG.6733.6.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę istniejącej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod.: 197, 4081/1, 620, 623 i w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło na działce nr ew. 699/1.
24.08.2015 12:51:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.08.2015. (Znak sprawy: GG.6733.6.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę istniejącej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod.: 197, 4081/1, 620, 623 i w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło na działce nr ew. 699/1.
21.08.2015 13:03:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 13:03:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 12:59:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 22.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
21.08.2015 12:59:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 22.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
21.08.2015 12:37:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 12:37:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 12:03:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
21.08.2015 12:03:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
21.08.2015 11:47:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2015 r. w sprawie najmu pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
21.08.2015 11:47:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2015 r. w sprawie najmu pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
21.08.2015 10:57:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 10:56:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 10:18:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
21.08.2015 10:17:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
20.08.2015 13:32:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:31:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:22:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.08.2015 13:22:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.08.2015 13:18:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
20.08.2015 13:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
20.08.2015 13:10:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:01:15 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:00:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.