1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
10.12.2014 13:06:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.12.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2014). 9 grudnia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod. 1476, 66, 105 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
10.12.2014 07:32:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
10.12.2014 07:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
08.12.2014 21:02:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 12 grudnia 2014 roku
08.12.2014 17:59:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 11 grudnia 2014 roku
08.12.2014 17:52:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 10 grudnia 2014 roku
08.12.2014 11:43:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2014. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.12.2014 11:42:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2014. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
02.12.2014 13:41:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9 grudnia 2014 roku
27.11.2014 12:28:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod. 1476, 66, 105 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
27.11.2014 12:27:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod. 1476, 66, 105 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
26.11.2014 14:10:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 listopada 2014 roku
26.11.2014 14:09:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 listopada 2014 roku
26.11.2014 14:09:20 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł I Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 listopada 2014 roku z kategorii Rok 2014
26.11.2014 14:07:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.11.2014 12:39:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 200 z OSP Gleba".
26.11.2014 12:38:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 200 z OSP Gleba".
26.11.2014 12:33:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 200 z OSP Gleba".
17.11.2014 21:25:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:25:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:24:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:24:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:12:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 20:57:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 20:56:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
12.11.2014 14:46:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:44:27 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:42:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:42:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:41:51 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości inforamacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych. z kategorii Wybory samorządowe 2014
12.11.2014 14:41:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
12.11.2014 14:41:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.11.2014 14:40:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.11.2014 12:07:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 12:07:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 11:48:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 11:48:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
07.11.2014 12:40:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:38:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:37:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:37:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
05.11.2014 11:43:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 listopada 2014 roku
05.11.2014 11:35:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 listopada 2014 roku
05.11.2014 10:56:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 7 listopada 2014 roku
04.11.2014 10:15:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
04.11.2014 10:14:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
04.11.2014 10:13:37 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego z roku 2014, złożone przed końcem kadencji 2010-2014. z kategorii Wójt - rok 2014 (koniec kadencji 2010-2014)
04.11.2014 10:13:28 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
04.11.2014 10:12:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu