1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
10.08.2015 14:58:25 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektów opracowań pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło”
07.08.2015 14:47:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.08.2015 14:46:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.08.2015 14:46:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.08.2015 14:45:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.08.2015 13:49:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+879,00 - 2+579,00 w obrębie wsi Kadzidło i Golanka - DECYZJA.
07.08.2015 13:49:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+879,00 - 2+579,00 w obrębie wsi Kadzidło i Golanka - DECYZJA.
07.08.2015 13:44:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 4+625,00 - 6+685,00 w obrębie wsi Golanka i Sul - POSTANOWIENIE.
07.08.2015 13:44:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 4+625,00 - 6+685,00 w obrębie wsi Golanka i Sul - POSTANOWIENIE.
07.08.2015 12:45:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 4+625,00 - 6+685,00 w obrębie wsi Golanka i Sul.
07.08.2015 12:45:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 4+625,00 - 6+685,00 w obrębie wsi Golanka i Sul.
07.08.2015 12:08:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. działalności gospodarczej.
07.08.2015 12:02:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+879,00 - 2+579,00 w obrębie wsi Kadzidło i Golanka.
07.08.2015 12:01:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+879,00 - 2+579,00 w obrębie wsi Kadzidło i Golanka.
07.08.2015 07:11:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości granic okręgu wyborczego nr 5, w którym w dniu 11 października 2015 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Kadzidło.
07.08.2015 07:10:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości granic okręgu wyborczego nr 5, w którym w dniu 11 października 2015 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Kadzidło.
06.08.2015 07:44:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie lustracyjne.
06.08.2015 07:43:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie lustracyjne.
06.08.2015 07:42:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.
06.08.2015 07:42:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.
06.08.2015 07:39:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Lista poparcia kandydata.
06.08.2015 07:39:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lista poparcia kandydata.
06.08.2015 07:38:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgoda kandydata na kandydowanie.
06.08.2015 07:38:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgoda kandydata na kandydowanie.
06.08.2015 07:36:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydata na radnego
06.08.2015 07:35:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydata na radnego
05.08.2015 12:16:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 5.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Wachu kol. Ruty i Przebudowa drogi w Siarczej Łące"
05.08.2015 12:10:02 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 5.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Wachu kol. Ruty i Przebudowa drogi w Siarczej Łące"
04.08.2015 08:22:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2015 r. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło.
04.08.2015 08:22:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2015 r. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło.
04.08.2015 07:41:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2015 r. Dotyczy podania informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
04.08.2015 07:41:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2015 r. Dotyczy podania informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 09:52:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2015 r.
31.07.2015 09:51:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2015 r.
24.07.2015 09:34:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2015). Dotyczy wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu rozbioru mięsa wieprzowego o zdolności produkcyjnej 120 Mg/dobę", planowanego na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884 położonych w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
24.07.2015 09:34:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2015). Dotyczy wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu rozbioru mięsa wieprzowego o zdolności produkcyjnej 120 Mg/dobę", planowanego na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884 położonych w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
24.07.2015 09:25:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lipca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2015). Dotyczy wydania postanowienia o tym, że przedsięwzięcie pn.: "Budowa zakładu rozbioru mięsa wieprzowego o zdolności produkcyjnej 120 Mg/dobę", na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884 położonych w obrębie wsi Dylewo nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
24.07.2015 09:24:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lipca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2015). Dotyczy wydania postanowienia o tym, że przedsięwzięcie pn.: "Budowa zakładu rozbioru mięsa wieprzowego o zdolności produkcyjnej 120 Mg/dobę", na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884 położonych w obrębie wsi Dylewo nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
23.07.2015 15:11:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja komisarza wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie zgłoszeń do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kadzidło zarządzonymi na dzień 11 października 2015 r.
23.07.2015 15:06:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego.
23.07.2015 15:06:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego.
23.07.2015 15:04:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
23.07.2015 15:04:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
23.07.2015 15:00:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
23.07.2015 15:00:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
23.07.2015 14:57:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja komisarza wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie zgłoszeń do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kadzidło zarządzonymi na dzień 11 października 2015 r.
23.07.2015 14:49:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 377 wojewody mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło.
23.07.2015 14:49:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 377 wojewody mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło.
20.07.2015 09:45:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2015 r. Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii nN, przyłączy kablowych oraz przyłączy napowietrznych, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9 i 626 w obrębie wsi Chudek.
20.07.2015 09:45:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2015 r. Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii nN, przyłączy kablowych oraz przyłączy napowietrznych, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9 i 626 w obrębie wsi Chudek.