1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
Data Redaktor Zmiana
24.09.2014 10:25:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:24:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:24:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:23:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:23:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:22:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:19:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:19:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość".
24.09.2014 10:18:33 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r. Dotyczy dostawy materiałów edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Prz
24.09.2014 10:18:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
24.09.2014 10:17:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
24.09.2014 10:17:20 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
24.09.2014 10:15:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
24.09.2014 10:15:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
22.09.2014 08:03:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.09.2014 r. Dotyczy postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 320, 315, 55/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 58/6, 58/15, 59/8, 65/3 w obrębie wsi Brzozówka.
22.09.2014 07:59:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.09.2014 r. Dotyczy postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 320, 315, 55/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 58/6, 58/15, 59/8, 65/3 w obrębie wsi Brzozówka.
18.09.2014 08:05:06 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
17.09.2014 11:31:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2014 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
17.09.2014 11:31:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2014 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
17.09.2014 11:30:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2014 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
17.09.2014 08:23:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 26 września 2014 roku
17.09.2014 08:15:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 września 2014 roku
17.09.2014 08:12:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 23 września 2014 roku
17.09.2014 08:11:54 Marta Ciak Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 23 września 2014 roku z kategorii Rok 2014
17.09.2014 08:09:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 września 2014 roku
17.09.2014 07:58:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
16.09.2014 13:44:08 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
16.09.2014 13:43:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
16.09.2014 13:41:57 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
16.09.2014 13:40:12 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
16.09.2014 13:37:47 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
11.09.2014 14:34:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.365.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.
11.09.2014 14:34:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.365.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.
11.09.2014 10:09:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.09.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
11.09.2014 10:09:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.09.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
05.09.2014 08:59:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
05.09.2014 08:59:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
05.09.2014 08:31:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
05.09.2014 08:31:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
22.08.2014 10:20:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł XLVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 10 września 2014 roku
22.08.2014 10:12:17 Marta Ciak Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 01 września 2014 roku
22.08.2014 10:11:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 02 września 2014 roku
22.08.2014 10:05:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 01 września 2014 roku
20.08.2014 10:12:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
20.08.2014 10:12:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
07.08.2014 12:31:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
07.08.2014 12:31:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
07.08.2014 12:30:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie".
04.08.2014 09:00:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 282/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.