1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
25.05.2015 08:31:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
25.05.2015 08:29:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
25.05.2015 08:14:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Symołon Alicja
25.05.2015 08:11:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Symołon Alicja
25.05.2015 08:10:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Symołon Alicja
25.05.2015 08:09:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Symołon Alicja
25.05.2015 07:50:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Suchecki Tomasz
25.05.2015 07:49:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Suchecki Tomasz
25.05.2015 07:40:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
25.05.2015 07:39:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
22.05.2015 08:13:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
22.05.2015 08:13:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
22.05.2015 08:07:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kol. Ruty.
22.05.2015 08:06:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kol. Ruty.
21.05.2015 20:40:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2015
21.05.2015 20:39:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2015
21.05.2015 14:43:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
21.05.2015 14:40:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
21.05.2015 14:38:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
21.05.2015 14:37:15 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
21.05.2015 14:36:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
21.05.2015 14:27:10 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle
18.05.2015 08:49:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.05.2015 r. w sprawie godzin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w trakcie II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
18.05.2015 08:49:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.05.2015 r. w sprawie godzin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w trakcie II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
17.05.2015 21:18:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
17.05.2015 21:17:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
17.05.2015 21:15:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
17.05.2015 21:15:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
17.05.2015 21:14:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
17.05.2015 21:13:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
17.05.2015 21:12:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pawłowska Katarzyna
17.05.2015 21:11:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pawłowska Katarzyna
17.05.2015 21:09:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pajka Marian
17.05.2015 21:09:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pajka Marian
17.05.2015 21:07:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Paweł
17.05.2015 21:06:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Paweł
17.05.2015 21:04:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
17.05.2015 21:04:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
17.05.2015 21:02:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Lesiński Mirosław
17.05.2015 21:02:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lesiński Mirosław
17.05.2015 20:53:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
17.05.2015 20:53:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
17.05.2015 20:50:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
17.05.2015 20:49:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
17.05.2015 20:44:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Giers Anna
17.05.2015 20:44:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Giers Anna
17.05.2015 20:39:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Florek Roman
17.05.2015 20:38:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Florek Roman
17.05.2015 20:27:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
17.05.2015 20:27:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz