1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
17.06.2014 22:39:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 267/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.05.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
17.06.2014 22:36:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 266/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
17.06.2014 22:36:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 266/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
17.06.2014 22:35:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 266/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok. z kategorii Rok 2014
17.06.2014 22:35:33 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
17.06.2014 22:32:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.06.2014 22:32:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
17.06.2014 22:27:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 265/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.05.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
17.06.2014 22:27:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 265/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.05.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
12.06.2014 13:31:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 czerwca 2014 roku
12.06.2014 13:24:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLVI Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 22 czerwca 2014 roku
12.06.2014 13:18:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 18 czerwca 2014 roku
12.06.2014 13:03:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 17 czerwca 2014 roku
12.06.2014 12:55:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne dla sołtysów
11.06.2014 13:54:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 11 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
11.06.2014 13:54:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 11 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
11.06.2014 13:54:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 11 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
11.06.2014 13:53:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 11 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
06.06.2014 08:55:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/273/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
06.06.2014 08:54:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/273/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
06.06.2014 08:49:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
06.06.2014 08:48:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
06.06.2014 08:43:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
06.06.2014 08:41:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
06.06.2014 07:38:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.06.2014 07:38:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.06.2014 07:15:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.06.2014 07:14:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
05.06.2014 08:41:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
05.06.2014 08:41:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
05.06.2014 08:31:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
05.06.2014 08:31:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
05.06.2014 08:26:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 262/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2014.
05.06.2014 08:26:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 262/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2014.
05.06.2014 08:18:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 261/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
05.06.2014 08:17:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 261/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
05.06.2014 08:14:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 260/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
05.06.2014 08:13:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 260/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
05.06.2014 08:08:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 259/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
05.06.2014 08:08:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 259/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
05.06.2014 08:02:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 258/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.
05.06.2014 08:01:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 258/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.
03.06.2014 11:05:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 257/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
03.06.2014 10:58:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 256/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
27.05.2014 14:28:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 9 czerwca 2014 roku
27.05.2014 08:53:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji doraźnej do opracowania projektu Statutu Gminy Kadzidło - 2 czerwca 2014 roku
27.05.2014 07:30:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
27.05.2014 07:29:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
27.05.2014 07:26:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
27.05.2014 07:20:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.