1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
12.05.2015 23:45:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/31/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
12.05.2015 23:41:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów położonych na terenie gminy Kadzidło za ochronne.
12.05.2015 23:40:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów położonych na terenie gminy Kadzidło za ochronne.
12.05.2015 23:36:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
12.05.2015 23:36:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
12.05.2015 23:32:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
12.05.2015 23:32:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
12.05.2015 23:27:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
12.05.2015 23:27:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
12.05.2015 23:22:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
12.05.2015 23:22:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
12.05.2015 23:13:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
12.05.2015 23:13:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
12.05.2015 23:07:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
12.05.2015 23:06:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
12.05.2015 23:01:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zamiany działek gruntów.
12.05.2015 23:01:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zamiany działek gruntów.
12.05.2015 20:53:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.05.2015 20:52:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.05.2015 20:49:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.05.2015 20:49:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.05.2015 20:45:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.05.2015 20:44:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.05.2015 20:40:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 20:40:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 12:42:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
12.05.2015 12:41:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
12.05.2015 12:02:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
12.05.2015 12:02:32 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
12.05.2015 12:00:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
12.05.2015 11:59:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
12.05.2015 11:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
12.05.2015 11:22:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
12.05.2015 11:16:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
12.05.2015 11:16:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
12.05.2015 10:58:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2015.
12.05.2015 10:57:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2015.
12.05.2015 10:53:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 10:52:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 10:47:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
12.05.2015 10:47:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
12.05.2015 09:36:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2015 r.
12.05.2015 09:36:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2015 r.
12.05.2015 09:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 09:21:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
12.05.2015 09:12:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
12.05.2015 09:12:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
12.05.2015 08:59:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.04.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12.05.2015 08:59:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.04.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
10.05.2015 10:33:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 3. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło