1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
20.10.2011 11:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/71/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadzidle.
20.10.2011 11:10:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/71/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadzidle.
20.10.2011 11:03:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/70/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 10:58:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/70/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 10:49:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/69/2011 z dnia 27.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
20.10.2011 10:44:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/69/2011 z dnia 27.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
20.10.2011 09:15:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 09:13:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 09:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 68/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 08:59:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 68/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 08:49:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 67/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 08:48:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 67/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.10.2011 14:27:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku
18.10.2011 14:25:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku
18.10.2011 14:13:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 28 października 2011 roku
18.10.2011 14:00:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 27 października 2011 roku
18.10.2011 13:59:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 27 października 2011 roku
17.10.2011 09:50:46 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
17.10.2011 09:50:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:59:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:58:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:58:39 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:58:36 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:57:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:56:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:56:22 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:56:18 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:54:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:54:07 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:53:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:53:26 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:39:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:35:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 15:34:40 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
11.10.2011 08:10:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17 października 2011 roku
11.10.2011 08:10:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17 października 2011 roku
10.10.2011 12:30:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2, 287/1 w miejscowości Jazgarka i 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w miejscowości Krobia, gm. Kadzidło."
10.10.2011 12:29:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2, 287/1 w miejscowości Jazgarka i 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w miejscowości Krobia, gm. Kadzidło."
07.10.2011 13:40:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 września 2011 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych w Gminie Kadzidło, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
07.10.2011 13:39:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 września 2011 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych w Gminie Kadzidło, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
05.10.2011 09:39:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 988 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 09:38:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 988 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 09:33:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 i 319 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 09:32:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 i 319 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 09:28:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 09:27:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:55:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
05.10.2011 08:37:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
30.09.2011 13:35:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle
30.09.2011 12:54:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle