1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
07.05.2015 22:54:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
07.05.2015 22:54:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
07.05.2015 22:47:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.05.2015 22:47:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.05.2015 22:42:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.05.2015 22:42:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.05.2015 22:35:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.03.2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.
07.05.2015 22:33:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.03.2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.
07.05.2015 12:33:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
07.05.2015 12:32:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
06.05.2015 12:23:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej "WACH", na terenie działki ozn. nr. geod. 205, obręb 0024 Wach, gm. Kadzidło.
06.05.2015 12:22:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej "WACH", na terenie działki ozn. nr. geod. 205, obręb 0024 Wach, gm. Kadzidło.
05.05.2015 13:07:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 maja 2015 r.
05.05.2015 09:07:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.05.2015 r. w sprawie godzin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.
05.05.2015 09:06:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.05.2015 r. w sprawie godzin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.
04.05.2015 10:39:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
04.05.2015 10:38:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
30.04.2015 13:09:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN przewodem AsXSn 4 x 70 mm, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 416, 417, 418, 419/2, 419/3, 419/5 położonych w obrębie wsi Chudek gm. Kadzidło.
30.04.2015 13:08:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN przewodem AsXSn 4 x 70 mm, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 416, 417, 418, 419/2, 419/3, 419/5 położonych w obrębie wsi Chudek gm. Kadzidło.
30.04.2015 12:36:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2015). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
30.04.2015 12:36:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2015). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
29.04.2015 13:22:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2015). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 - III nabór.
29.04.2015 13:22:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2015). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 - III nabór.
29.04.2015 08:55:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.172.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
29.04.2015 08:55:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.172.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
22.04.2015 10:00:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
22.04.2015 09:58:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.04.2015 08:32:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN przewodem AsXSn 4 x 70 mm w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 416, 417, 418, 419/2, 419/3, 419/5.
20.04.2015 08:32:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN przewodem AsXSn 4 x 70 mm w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 416, 417, 418, 419/2, 419/3, 419/5.
20.04.2015 08:23:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2015).  Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej "WACH`` na terenie działki ozn. nr geod. 205, obręb 0024 Wach, gm. Kadzidło.
20.04.2015 08:18:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2015).  Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej "WACH`` na terenie działki ozn. nr geod. 205, obręb 0024 Wach, gm. Kadzidło.
14.04.2015 14:20:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 kwietnia 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
14.04.2015 14:18:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 kwietnia 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
14.04.2015 14:18:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 kwietnia 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
14.04.2015 14:17:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 14 kwietnia 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
09.04.2015 23:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Kadzidło w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 23:30:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Kadzidło w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 23:24:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 kwietnia 2015 r. Dotyczy podania do wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
09.04.2015 23:23:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 kwietnia 2015 r. Dotyczy podania do wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
09.04.2015 23:17:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2015 r. Dotyczy podania informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 23:16:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2015 r. Dotyczy podania informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 23:16:31 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2015 r. Dotyczy podania informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborcz
09.04.2015 23:04:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
09.04.2015 23:04:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.04.2015 14:26:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
08.04.2015 14:20:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
02.04.2015 12:37:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
02.04.2015 12:37:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
31.03.2015 09:40:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
31.03.2015 09:40:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019