1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.02.2015 20:47:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:47:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:42:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle pani Teresy Deptuła do prowadzenia spraw z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
27.02.2015 20:37:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle pani Teresy Deptuła do prowadzenia spraw z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
27.02.2015 20:32:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:32:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:29:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:29:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:26:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:26:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:25:42 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok. z kategor
27.02.2015 20:24:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
27.02.2015 20:24:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
27.02.2015 20:17:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:17:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:15:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:14:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 07:59:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
25.02.2015 09:19:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r.”
25.02.2015 09:13:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r.”
25.02.2015 09:12:04 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r.”
23.02.2015 12:08:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
23.02.2015 12:08:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
23.02.2015 12:06:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
22.02.2015 13:10:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/359/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej.
22.02.2015 13:10:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/359/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej.
22.02.2015 13:06:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
22.02.2015 13:05:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
22.02.2015 13:02:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
22.02.2015 13:02:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
22.02.2015 12:59:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.02.2015 12:59:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.02.2015 12:55:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
22.02.2015 12:55:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
22.02.2015 12:49:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
22.02.2015 12:49:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
22.02.2015 12:44:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
22.02.2015 12:43:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
22.02.2015 12:28:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
22.02.2015 12:27:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
22.02.2015 12:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
22.02.2015 12:22:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
22.02.2015 12:15:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
22.02.2015 12:15:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
22.02.2015 12:07:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
22.02.2015 12:06:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
20.02.2015 23:27:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.02.2015 22:35:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
17.02.2015 14:56:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2015.
17.02.2015 14:52:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2015.