1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
18.06.2013 13:16:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 czerwca 2013 roku. Uwaga!!! Uległa zmianie godzina sesji z 9.00 na 15.00
18.06.2013 13:10:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXIV Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 23 czerwca 2013 roku
18.06.2013 13:06:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 21 czerwca 2013 roku
18.06.2013 13:02:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 20 czerwca 2013 roku
18.06.2013 12:58:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 19 czerwca 2013 roku
18.06.2013 12:40:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.306.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kadzidle w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
18.06.2013 12:38:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.306.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kadzidle w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
18.06.2013 12:37:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.306.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kadzidle w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
18.06.2013 12:36:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.306.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kadzidle w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
17.06.2013 11:58:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
17.06.2013 11:49:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
13.06.2013 14:07:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dycyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Przebudowa (modernizacja) istniejącej linii elektroenergetycznej - napowietrznej SN 15 kV z przebudową przejścia nad drogą (dz. nr 380) na kablowe (przecisk) w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 707, 706, 705, 704, 714/11, 957/2, 956, 955, 954/2, 953/2, 952/2, 948, 949/2, 949/1, 951/1, 978/1, 978/2, 979/2, 380, 822, 823, 1048, 819/9, 775/3, 794/2, 775/1, 794/1, 793/6, 793/4, 777.
13.06.2013 14:06:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dycyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Przebudowa (modernizacja) istniejącej linii elektroenergetycznej - napowietrznej SN 15 kV z przebudową przejścia nad drogą (dz. nr 380) na kablowe (przecisk) w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 707, 706, 705, 704, 714/11, 957/2, 956, 955, 954/2, 953/2, 952/2, 948, 949/2, 949/1, 951/1, 978/1, 978/2, 979/2, 380, 822, 823, 1048, 819/9, 775/3, 794/2, 775/1, 794/1, 793/6, 793/4, 777.
13.06.2013 12:51:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 13 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
13.06.2013 12:50:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 13 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
13.06.2013 12:47:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 13 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
13.06.2013 12:45:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 13 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
11.06.2013 19:40:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wołosz Henryk
11.06.2013 19:40:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wołosz Henryk
11.06.2013 19:36:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
11.06.2013 19:36:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tabaka Janusz
11.06.2013 19:32:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
11.06.2013 19:32:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
11.06.2013 19:28:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
11.06.2013 19:26:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Cyryl
11.06.2013 19:26:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Cyryl
11.06.2013 19:24:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
11.06.2013 14:59:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
11.06.2013 14:55:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
11.06.2013 14:54:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Olender Bolesław Czesław
11.06.2013 14:50:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
11.06.2013 14:48:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
11.06.2013 14:44:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
11.06.2013 14:43:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kur Stanisław
11.06.2013 14:39:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kur Stanisław
11.06.2013 14:36:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
11.06.2013 14:32:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
11.06.2013 14:28:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
11.06.2013 14:24:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
11.06.2013 14:23:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kamiński Marian
11.06.2013 14:19:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
11.06.2013 14:16:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Michał
11.06.2013 14:08:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
11.06.2013 14:07:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
11.06.2013 14:01:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
11.06.2013 14:01:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
11.06.2013 13:57:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
11.06.2013 13:13:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.194.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
11.06.2013 13:03:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.194.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
11.06.2013 12:49:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz przyłączy kablowych, na terenie działek o nr. ew.: 111/11, 111/1, 111,2, 111/10 w obrębie wsi Todzia.