1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
17.02.2015 14:52:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Budżet Gminy Kadzidło na rok 2015. z kategorii Budżet
17.02.2015 14:51:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.02.2015 14:47:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
17.02.2015 07:18:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
16.02.2015 14:59:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lutego 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wszczęcia postępowania i wystąpienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa), 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
16.02.2015 14:59:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lutego 2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wszczęcia postępowania i wystąpienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa), 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
12.02.2015 21:50:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
12.02.2015 07:22:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 2 marca 2015 roku
11.02.2015 10:18:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
11.02.2015 10:18:27 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
11.02.2015 10:12:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
11.02.2015 10:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
10.02.2015 13:17:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
10.02.2015 13:16:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
10.02.2015 12:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
10.02.2015 12:39:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
10.02.2015 10:45:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
09.02.2015 14:01:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 14:00:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 14:00:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 13:57:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 13:47:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 13:46:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
09.02.2015 12:10:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 stycznia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii nN wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 oraz kablem YAKXS 4x120 mm2, przyłączy kablowych wykonanych kablem YAKXS 4x35 mm2 oraz przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem AsXSn, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9 i 626 w obrębie wsi Chudek.
09.02.2015 12:10:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 stycznia 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii nN wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 oraz kablem YAKXS 4x120 mm2, przyłączy kablowych wykonanych kablem YAKXS 4x35 mm2 oraz przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem AsXSn, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  468, 461/4, 461/1, 460, 459, 458, 452, 451, 444/1, 444/5, 444/9 i 626 w obrębie wsi Chudek.
08.02.2015 20:48:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 23 luty 2015 r.
08.02.2015 20:36:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 20 luty 2015 r.
08.02.2015 20:25:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 19 luty 2015 r.
08.02.2015 17:07:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16 luty 2015 r.
08.02.2015 17:06:55 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 16 luty 2015 r. z kategorii Rok 2015
08.02.2015 17:06:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.02.2015 16:55:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 lutego 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV wykonanej kablem elektroenergetycznym typu XUHAKXs, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 258/1247, 875, 874, 884, 855, 853, 883/1 w obrębie wsi Piasecznia gm. Kadzidło.
08.02.2015 16:55:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 lutego 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV wykonanej kablem elektroenergetycznym typu XUHAKXs, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 258/1247, 875, 874, 884, 855, 853, 883/1 w obrębie wsi Piasecznia gm. Kadzidło.
08.02.2015 16:54:49 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 lutego 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV
08.02.2015 16:53:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2015 22:12:49 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r."
03.02.2015 22:12:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r."
03.02.2015 22:12:15 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r."
03.02.2015 22:11:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r."
03.02.2015 22:11:03 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2015 r."
03.02.2015 15:04:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:04:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:03:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:02:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:02:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:01:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:01:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 15:00:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:59:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:58:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.