1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
13.11.2013 11:53:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
13.11.2013 11:52:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.11.2013 10:33:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.11.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
13.11.2013 10:23:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.11.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
12.11.2013 14:56:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.11.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
12.11.2013 14:55:45 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.11.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
06.11.2013 07:28:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.11.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z budową kabla światłowodowego oraz na budowie złącza kablowego SN 15kV w celu zasilenia Zakładu Produkcyjnego w Baranowie, planowanego na terenie działki ozn. nr. geod.: 439/1, 439/3, 439/2, 1485 w obrębie wsi Dylewo, 546 w obrębie wsi Gleba i 597 w obrębie wsi Chudek, gm. Kadzidło.
06.11.2013 07:28:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.11.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z budową kabla światłowodowego oraz na budowie złącza kablowego SN 15kV w celu zasilenia Zakładu Produkcyjnego w Baranowie, planowanego na terenie działki ozn. nr. geod.: 439/1, 439/3, 439/2, 1485 w obrębie wsi Dylewo, 546 w obrębie wsi Gleba i 597 w obrębie wsi Chudek, gm. Kadzidło.
31.10.2013 10:58:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 4 listopada 2013 roku
25.10.2013 09:09:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
25.10.2013 09:09:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 14:45:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 14:45:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 14:44:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 14:44:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2013 r. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 09:55:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zapytanie ofertowe z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 09:54:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zapytanie ofertowe z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 09:51:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zapytanie ofertowe z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
23.10.2013 09:21:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Zapytanie ofertowe z dnia 23 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.2.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 13:09:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 13:07:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 13:05:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 13:04:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 13:01:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 12:57:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 12:57:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 12:56:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2013 r. (Znak sprawy: PI.042.1.2013). Dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
21.10.2013 10:48:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.10.2013 r. Dotyczy mieszkania w Chudku.
21.10.2013 10:48:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.10.2013 r. Dotyczy mieszkania w Chudku.
21.10.2013 10:09:19 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
21.10.2013 10:08:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
18.10.2013 12:22:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r.".
18.10.2013 12:22:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r.".
18.10.2013 12:21:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r.".
18.10.2013 12:20:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r.".
15.10.2013 09:58:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2013 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
15.10.2013 09:56:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2013 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
11.10.2013 08:50:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23 października 2013 roku
10.10.2013 14:52:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 18 października 2013 roku
09.10.2013 07:48:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
09.10.2013 07:48:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
08.10.2013 14:28:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
08.10.2013 14:27:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
08.10.2013 14:24:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
08.10.2013 14:19:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
08.10.2013 10:26:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:26:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:25:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:25:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:24:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."