1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
17.09.2013 13:23:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
17.09.2013 13:12:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
17.09.2013 13:11:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
17.09.2013 13:09:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
17.09.2013 13:09:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
17.09.2013 13:08:58 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 1. Zaproszenie do złożenia ofert. Dotyczy projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pri
17.09.2013 13:06:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.09.2013 13:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.09.2013 13:05:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.09.2013 22:46:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.16.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, na terenie działek o nr. ew.: 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098 w obrębie wsi Dylewo.
12.09.2013 22:46:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.16.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, na terenie działek o nr. ew.: 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098 w obrębie wsi Dylewo.
12.09.2013 22:38:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, linii kablowej oraz dwóch przyłączy na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 w obrębie wsi Siarcza Łąka.
12.09.2013 22:38:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, linii kablowej oraz dwóch przyłączy na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 w obrębie wsi Siarcza Łąka.
12.09.2013 22:31:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.14.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, linii kablowej oraz dwóch przyłączy na terenie działek o nr. ew.: 117/7, 138, 139, 141/1, 141/4, 123/2, 121/1, 119/3 i 184 w obrębie wsi Siarcza Łąka.
12.09.2013 22:30:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.09.2013. (Znak sprawy: GG.6733.14.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV, linii kablowej oraz dwóch przyłączy na terenie działek o nr. ew.: 117/7, 138, 139, 141/1, 141/4, 123/2, 121/1, 119/3 i 184 w obrębie wsi Siarcza Łąka.
11.09.2013 14:13:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:13:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:12:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:12:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:12:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:11:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:10:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:10:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 14:10:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
11.09.2013 12:20:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 września 2013 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
11.09.2013 12:01:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 września 2013 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
11.09.2013 12:00:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 września 2013 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
29.08.2013 09:59:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 9 września 2013 roku
29.08.2013 09:41:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 6 września 2013 roku
28.08.2013 13:37:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 5 września 2013 roku
28.08.2013 12:53:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 4 września 2013 roku
28.08.2013 12:31:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 4 września 2013 roku
23.08.2013 13:13:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
23.08.2013 13:13:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
23.08.2013 12:46:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
23.08.2013 12:46:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
09.08.2013 11:46:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8 sierpnia 2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
09.08.2013 11:45:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8 sierpnia 2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
08.08.2013 07:13:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1485 w obrębie wsi Dylewo.
08.08.2013 07:13:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1485 w obrębie wsi Dylewo.
08.08.2013 07:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 w obrębie wsi Brzozówka.
08.08.2013 07:05:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym AsXSn 4 x 70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 w obrębie wsi Brzozówka.
08.08.2013 06:58:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej w miejscowości Tatary, gmina Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary.
08.08.2013 06:58:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej w miejscowości Tatary, gmina Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary.
08.08.2013 06:57:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej w miejscowości Tatary, gmina Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary.
08.08.2013 06:53:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 777, 793/6, 778/1, 778/3, 778/4, 779/3, 780/3, 781/2, 782/2, 785/2, 785/1, 793/5, 800/1, 800/2, 786/2, 786/1, 802/1, 802/2, 805/4, 805/5, 789/1, 789/2, 790/1, 790/2, 788/2, 791/2, 792/6.
08.08.2013 06:53:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 777, 793/6, 778/1, 778/3, 778/4, 779/3, 780/3, 781/2, 782/2, 785/2, 785/1, 793/5, 800/1, 800/2, 786/2, 786/1, 802/1, 802/2, 805/4, 805/5, 789/1, 789/2, 790/1, 790/2, 788/2, 791/2, 792/6.
07.08.2013 07:26:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej w miejscowości Tatary, gmina Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary.
07.08.2013 07:26:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej w miejscowości Tatary, gmina Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary.
01.08.2013 14:27:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 1 sierpnia 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013 (II nabór).