1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
19.12.2014 17:24:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:24:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:21:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:21:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:18:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:18:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 17:13:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 311/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kadzidło.
19.12.2014 17:13:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 311/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kadzidło.
18.12.2014 20:21:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 20:21:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 20:16:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 309/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 20:15:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 309/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 20:10:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 308/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
18.12.2014 20:09:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 308/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
18.12.2014 16:16:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 307/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 14.11.2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
18.12.2014 16:13:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 307/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 14.11.2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
18.12.2014 16:08:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.11.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
18.12.2014 16:07:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 306/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.11.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
18.12.2014 16:03:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 305/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 16:02:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 305/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 15:59:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 304/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2014.
18.12.2014 15:59:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 304/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2014.
18.12.2014 15:51:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 15:51:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 15:46:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 302/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 15:46:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 302/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 10:06:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 301/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
18.12.2014 10:05:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 301/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
18.12.2014 09:52:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 300/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 09:51:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 300/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 09:47:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 299/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
16.12.2014 13:29:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.477.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
16.12.2014 13:29:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.477.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
16.12.2014 13:24:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.476.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
16.12.2014 13:24:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.476.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
15.12.2014 14:06:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2014 roku
15.12.2014 14:05:10 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2014 roku z kategorii Rok 2014
15.12.2014 14:04:55 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł II Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 29 grudnia 2014 roku z kategorii Rok 2014
15.12.2014 14:04:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.12.2014 14:03:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.12.2014 12:25:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pytania z Poczty Polskiej z dnia 09.12.2014 oraz odpowiedzi z dnia 12.12.2014 na ww. pytania. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.12.2014 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
12.12.2014 12:25:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pytania z Poczty Polskiej z dnia 09.12.2014 oraz odpowiedzi z dnia 12.12.2014 na ww. pytania. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.12.2014 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
12.12.2014 12:25:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pytania z Poczty Polskiej z dnia 09.12.2014 oraz odpowiedzi z dnia 12.12.2014 na ww. pytania. Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.12.2014 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2014 12:44:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. inwestycji gminnych.
11.12.2014 12:43:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. inwestycji gminnych.
10.12.2014 13:07:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.12.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2014). 9 grudnia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod. 1476, 66, 105 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
10.12.2014 13:06:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.12.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2014). 9 grudnia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod. 1476, 66, 105 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
10.12.2014 07:32:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
10.12.2014 07:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
08.12.2014 21:02:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 12 grudnia 2014 roku