1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
17.11.2014 21:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 21:12:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 20:57:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
17.11.2014 20:56:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
12.11.2014 14:46:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:44:27 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:42:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:42:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
12.11.2014 14:41:51 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 4 listopada 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości inforamacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych. z kategorii Wybory samorządowe 2014
12.11.2014 14:41:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
12.11.2014 14:41:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.11.2014 14:40:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.11.2014 12:07:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 12:07:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 11:48:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2014 11:48:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.11.2014 w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych.
07.11.2014 12:40:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:38:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:37:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
07.11.2014 12:37:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
05.11.2014 11:43:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 listopada 2014 roku
05.11.2014 11:35:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 listopada 2014 roku
05.11.2014 10:56:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 7 listopada 2014 roku
04.11.2014 10:15:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
04.11.2014 10:14:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
04.11.2014 10:13:37 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego z roku 2014, złożone przed końcem kadencji 2010-2014. z kategorii Wójt - rok 2014 (koniec kadencji 2010-2014)
04.11.2014 10:13:28 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
04.11.2014 10:12:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.11.2014 10:12:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
31.10.2014 14:06:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej kablowej nN typu YAKXS 4x120 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami geod.: 570, 504/1, 506/1, 504/2, 503/3, 571, 520/1 w obrębie wsi Gleba, gm. Kadzidło.
31.10.2014 14:06:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej kablowej nN typu YAKXS 4x120 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami geod.: 570, 504/1, 506/1, 504/2, 503/3, 571, 520/1 w obrębie wsi Gleba, gm. Kadzidło.
31.10.2014 10:52:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 10:50:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 10:22:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 10:06:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 09:49:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 09:43:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle
31.10.2014 09:28:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.10.2014 r. Dotyczy sporządzenia spisu wyborców, który udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Kadzidło przy ul. Targowej 4, pokój nr 12.
31.10.2014 09:26:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.10.2014 r. Dotyczy sporządzenia spisu wyborców, który udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Kadzidło przy ul. Targowej 4, pokój nr 12.
30.10.2014 20:07:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Kadzidło w okręgu wyborczym nr 14.
30.10.2014 20:06:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Kadzidło w okręgu wyborczym nr 14.
30.10.2014 19:59:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
30.10.2014 19:57:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
27.10.2014 14:52:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
27.10.2014 14:43:34 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Tabaka Janusz
27.10.2014 14:38:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
27.10.2014 14:38:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tabaka Janusz
27.10.2014 14:36:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
27.10.2014 14:36:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
27.10.2014 14:33:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Cyryl