1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
12.04.2012 11:31:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert.
12.04.2012 11:26:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert.
11.04.2012 15:40:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
11.04.2012 15:35:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
11.04.2012 15:08:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2012 roku. (Znak sprawy: GG.6733.3.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło". Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek ozn. nr geod.: 619, 383, 384, 386 w msc. Chudek.
11.04.2012 15:08:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2012 roku. (Znak sprawy: GG.6733.3.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło". Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek ozn. nr geod.: 619, 383, 384, 386 w msc. Chudek.
11.04.2012 11:22:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2012 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
11.04.2012 11:14:30 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2012 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012. z kategorii Rok 2012
11.04.2012 11:14:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2012 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
11.04.2012 11:12:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
11.04.2012 11:11:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
07.04.2012 18:12:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 18:03:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 18:02:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 18:02:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 17:54:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 17:53:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
07.04.2012 17:45:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
06.04.2012 15:15:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
06.04.2012 15:06:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
06.04.2012 12:59:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
06.04.2012 12:54:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
06.04.2012 12:48:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
05.04.2012 14:25:43 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską"
05.04.2012 14:17:31 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską"
05.04.2012 14:05:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną"
05.04.2012 14:04:33 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną"
05.04.2012 14:00:26 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
05.04.2012 13:58:59 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
05.04.2012 13:58:11 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
03.04.2012 12:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
03.04.2012 12:10:37 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
02.04.2012 13:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa izolowanej linii napowietrznej niskiego napięcia wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 o łącznej długości 48 m zasilającej budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie działki ozn. nr geod. 1426/4 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło".
02.04.2012 13:21:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa izolowanej linii napowietrznej niskiego napięcia wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 o łącznej długości 48 m zasilającej budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie działki ozn. nr geod. 1426/4 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło".
30.03.2012 22:45:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych/ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
30.03.2012 22:44:20 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych/ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
30.03.2012 10:25:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
30.03.2012 10:24:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
30.03.2012 10:18:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło.
30.03.2012 10:14:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło.
30.03.2012 10:09:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
30.03.2012 10:09:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
30.03.2012 10:05:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
30.03.2012 10:04:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
30.03.2012 09:46:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło "Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla".
30.03.2012 09:45:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło "Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla".
30.03.2012 08:59:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
30.03.2012 08:49:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
30.03.2012 08:45:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej.
30.03.2012 08:44:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej.