1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.10.2014 14:33:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Cyryl
27.10.2014 14:29:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
27.10.2014 14:29:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
27.10.2014 14:25:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
27.10.2014 14:25:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
27.10.2014 14:22:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Olender Bolesław Czesław
27.10.2014 14:22:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
27.10.2014 14:19:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
27.10.2014 14:19:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
27.10.2014 14:15:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kur Stanisław
27.10.2014 14:15:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kur Stanisław
27.10.2014 14:11:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
27.10.2014 14:11:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
27.10.2014 14:04:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
27.10.2014 14:04:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
27.10.2014 13:59:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kamiński Marian
27.10.2014 13:58:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
27.10.2014 13:53:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Michał
27.10.2014 13:53:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
27.10.2014 13:39:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
27.10.2014 13:38:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
27.10.2014 13:07:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
27.10.2014 13:06:43 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Bieńkowski Tadeusz
27.10.2014 13:05:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
27.10.2014 13:03:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Bieńkowski Tadeusz
27.10.2014 13:03:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
27.10.2014 13:03:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
23.10.2014 12:35:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kadzidło w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 12:34:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kadzidło w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
21.10.2014 13:38:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.10.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2014). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4 x 120 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gleba, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 570, 504/1, 506/1, 504/2, 503/3, 571, 520/1.
21.10.2014 13:38:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.10.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2014). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4 x 120 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gleba, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 570, 504/1, 506/1, 504/2, 503/3, 571, 520/1.
17.10.2014 11:55:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.10.2014 r. w sprawie losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
17.10.2014 11:55:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.10.2014 r. w sprawie losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
16.10.2014 12:18:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Gminy Kadzidło i Wójta Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
16.10.2014 12:18:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Gminy Kadzidło i Wójta Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
15.10.2014 06:56:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
08.10.2014 08:45:18 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Kadzidło w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym sołectwa Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz
08.10.2014 08:43:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Kadzidło w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym sołectwa Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz
08.10.2014 08:41:58 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Kadzidło w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym sołectwa Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz
07.10.2014 12:26:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł L Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 17 października 2014 roku
07.10.2014 12:14:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15 października 2014 roku
07.10.2014 12:10:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 14 października 2014 roku
07.10.2014 12:03:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 października 2014 roku
07.10.2014 11:32:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło.
07.10.2014 11:32:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło.
07.10.2014 11:21:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO.
07.10.2014 11:20:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO.
07.10.2014 11:19:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO.
07.10.2014 11:19:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO.
07.10.2014 10:32:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6845.2.2014). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Chudek.