1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.10.2014 10:30:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6845.2.2014). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Chudek.
07.10.2014 10:30:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6845.2.2014). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Chudek.
07.10.2014 10:30:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6845.2.2014). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Chudek.
06.10.2014 14:28:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
06.10.2014 14:28:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
06.10.2014 14:24:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2020.
06.10.2014 14:24:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2020.
06.10.2014 14:20:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
06.10.2014 14:20:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
06.10.2014 14:15:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
06.10.2014 14:14:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
06.10.2014 14:07:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.10.2014 14:06:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.10.2014 14:02:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 14:01:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 13:52:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na terenie działek ozn. nr. geodezyjnymi: 320, 315, 55/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 58/6, 58/15, 59/8, 65/3 w obrębie wsi Brzozówka, gm. Kadzidło.
06.10.2014 13:52:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na terenie działek ozn. nr. geodezyjnymi: 320, 315, 55/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 58/6, 58/15, 59/8, 65/3 w obrębie wsi Brzozówka, gm. Kadzidło.
06.10.2014 13:44:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/336/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 13:41:25 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XLVII/336/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 13:27:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.10.2014 13:27:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.10.2014 13:23:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/336/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 13:22:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/336/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
06.10.2014 13:16:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło.
06.10.2014 13:15:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło.
06.10.2014 13:11:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/334/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
06.10.2014 13:11:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/334/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
06.10.2014 13:08:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/333/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
06.10.2014 13:08:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/333/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
06.10.2014 12:53:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:53:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:51:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/331/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:50:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/331/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:48:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/330/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:48:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/330/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.10.2014 12:29:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
06.10.2014 12:28:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
06.10.2014 12:24:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:23:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:17:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:13:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:13:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/328/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.10.2014 12:10:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
06.10.2014 12:08:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
06.10.2014 12:08:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
06.10.2014 11:59:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
06.10.2014 11:55:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
06.10.2014 11:54:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
03.10.2014 13:54:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 298/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.