1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
31.12.2013 08:30:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
31.12.2013 08:30:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
31.12.2013 08:07:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skarg złożonych przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
31.12.2013 08:06:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skarg złożonych przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
31.12.2013 08:00:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
31.12.2013 07:59:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
31.12.2013 07:54:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
31.12.2013 07:53:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
30.12.2013 13:58:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
30.12.2013 13:58:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
30.12.2013 13:55:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:54:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:49:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:49:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:46:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:45:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:42:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 236/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 13:42:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 236/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.12.2013 11:44:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kv, na terenie działek o nr. ew.: 17, 18, 19, 260, 240, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 67, 40, 41, 42, 244, 76/2, 76/1, 77, 78, 81, 248, 89/2, 52, 51, 53, 89/1, 50/1, 241 w obrębie wsi Brzozowa.
30.12.2013 11:43:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kv, na terenie działek o nr. ew.: 17, 18, 19, 260, 240, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 67, 40, 41, 42, 244, 76/2, 76/1, 77, 78, 81, 248, 89/2, 52, 51, 53, 89/1, 50/1, 241 w obrębie wsi Brzozowa.
30.12.2013 11:16:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 163/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.12.2013 14:42:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 14:42:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 14:36:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 234/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.11.2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014.
27.12.2013 14:34:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 234/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.11.2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014.
27.12.2013 14:13:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 14:12:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 14:12:29 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r. z kategorii Rok 2013
27.12.2013 14:12:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
27.12.2013 13:32:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:32:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:29:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 231/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
27.12.2013 13:28:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 231/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
27.12.2013 13:21:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:21:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:13:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 229/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:12:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 229/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:08:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:07:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:04:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 227/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:03:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 227/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:00:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 13:00:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
27.12.2013 12:56:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji przejmującej mienie zlikwidowanych szkół.
27.12.2013 12:55:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji przejmującej mienie zlikwidowanych szkół.
27.12.2013 12:51:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.08.2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
18.12.2013 13:36:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".
18.12.2013 13:35:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".
18.12.2013 13:34:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".
18.12.2013 13:34:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".