1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Data Redaktor Zmiana
05.12.2012 07:59:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
05.12.2012 07:26:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
05.12.2012 07:19:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
04.12.2012 14:08:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.12.2012 13:41:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:41:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:40:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:39:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:39:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:38:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:33:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:30:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:30:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
04.12.2012 13:28:23 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 25. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywiane uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013". z kategorii Przetargi - rok 2012
04.12.2012 13:28:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
04.12.2012 13:28:10 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
04.12.2012 13:27:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.12.2012 13:26:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.12.2012 13:25:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
04.12.2012 13:13:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
04.12.2012 13:13:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
04.12.2012 07:51:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2012 r. [2] (Znak sprawy: GG.7322-1/09). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
04.12.2012 07:49:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2012 r. [1] (Znak sprawy: GG 7322-1/09). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
04.12.2012 07:48:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2012 r. [2] (Znak sprawy: GG.7322-1/09). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
04.12.2012 07:46:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2012 r. [1] (Znak sprawy: GG 7322-1/09). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
03.12.2012 11:11:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z 03.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
03.12.2012 11:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 23.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z 03.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
30.11.2012 17:35:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z 30.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
30.11.2012 17:35:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 23.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z 30.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
29.11.2012 12:43:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:42:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:41:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:40:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:40:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:38:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:36:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:35:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 08:00:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej."
29.11.2012 07:59:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej."
26.11.2012 14:33:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
26.11.2012 14:32:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
26.11.2012 14:31:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
22.11.2012 12:38:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:38:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:37:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:36:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:35:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:33:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:33:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:31:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.