1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.07.2020 11:39:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jerzego Prusaczyka z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:39:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:38:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:38:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Kaczyńskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:37:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Kaczyńskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:37:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:37:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:36:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Zbigniewa Gadomskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:35:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Zbigniewa Gadomskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:35:03 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:34:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:33:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:33:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:32:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:31:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:30:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:25:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Justyny Marty Duszak z roku 2020, za rok 2020.
08.07.2020 11:24:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Justyny Marty Duszak z roku 2020, za rok 2020.
08.07.2020 11:22:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:22:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:15:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej-Kaliszewskiej z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:14:28 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej-Kaliszewskiej z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:14:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej-Kaliszewskiej z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:11:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Zdzisława Cymka z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:11:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Zdzisława Cymka z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 11:05:48 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2020 za rok 2019.
08.07.2020 11:04:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2020 za rok 2019.
08.07.2020 11:04:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2020 za rok 2019.
08.07.2020 09:07:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2020, za rok 2019.
08.07.2020 09:06:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2020, za rok 2019.
07.07.2020 14:24:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń." na terenie obejmującym działkę nr: 698/27 obręb Dylewo.
07.07.2020 14:23:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń." na terenie obejmującym działkę nr: 698/27 obręb Dylewo.
07.07.2020 13:46:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że od 3 lipca br. rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
07.07.2020 13:45:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że od 3 lipca br. rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
07.07.2020 13:42:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że od 3 lipca br. rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
07.07.2020 12:03:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
02.07.2020 14:51:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 30.06.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.91.2020.MP) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę istniejącego mostu leżajowego, budowę rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami, na działkach w obrębie Wach, gmina Kadzidło w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu, kol. Tabory".
02.07.2020 14:51:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 30.06.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.91.2020.MP) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę istniejącego mostu leżajowego, budowę rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami, na działkach w obrębie Wach, gmina Kadzidło w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu, kol. Tabory".
02.07.2020 14:51:22 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 30.06.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.91.2020.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolen
02.07.2020 14:50:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
02.07.2020 14:50:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
02.07.2020 09:17:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:16:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:16:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:16:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:14:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:12:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
02.07.2020 09:12:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2020 roku. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2020 do 30.06.2021.
01.07.2020 14:19:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.07.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Kadzidło gm. Kadzidło. Wykaz nieruchomości wywieszony jest w dniach od 1 lipca 2020 roku do 23 lipca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ul. Targowej 4, a także zamieszczony na stronie BIP Kadzidło. 
01.07.2020 14:18:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.07.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Kadzidło gm. Kadzidło. Wykaz nieruchomości wywieszony jest w dniach od 1 lipca 2020 roku do 23 lipca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ul. Targowej 4, a także zamieszczony na stronie BIP Kadzidło.