1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
12.06.2012 14:03:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 14:00:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 14:00:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 13:59:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 13:55:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
12.06.2012 13:54:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
12.06.2012 13:46:35 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 R
12.06.2012 13:43:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
12.06.2012 13:42:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.06.2012 13:41:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.06.2012 11:21:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:19:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:13:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:09:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:03:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
12.06.2012 11:02:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
08.06.2012 09:42:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:40:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:20:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.06.2012 09:18:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.06.2012 08:49:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.05.2012 r. w sprawie informacji za 2011 r.
08.06.2012 08:34:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.05.2012 r. w sprawie informacji za 2011 r.
08.06.2012 08:11:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.06.2012 08:02:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.06.2012 07:52:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.05.2012 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
08.06.2012 07:44:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.05.2012 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
06.06.2012 14:01:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
06.06.2012 14:01:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
01.06.2012 11:28:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2 o długości około 330 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 105/1 w miejscowości Strzałki, gm. Kadzidło.
01.06.2012 11:28:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2 o długości około 330 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 105/1 w miejscowości Strzałki, gm. Kadzidło.
29.05.2012 12:41:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 12:32:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 11:08:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 10:25:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 10:24:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 10:23:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 10:23:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
29.05.2012 09:37:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 4x70 mm2 o długości 71 m wraz z przyłączem napowietrznym przewodem AsXSn 4x25 mm2 o długości 21 m w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 399/7 w miejscowości Glebia, gm. Kadzidło.
29.05.2012 09:37:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 4x70 mm2 o długości 71 m wraz z przyłączem napowietrznym przewodem AsXSn 4x25 mm2 o długości 21 m w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 399/7 w miejscowości Glebia, gm. Kadzidło.
28.05.2012 08:54:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 6 czerwca 2012 roku
23.05.2012 11:43:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. (Znak sprawy: IK.6140.1.2012). Dotyczy przekazania do zaopiniowania poprawionego w oparciu o wniesione uwagi projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
23.05.2012 11:42:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. (Znak sprawy: IK.6140.1.2012). Dotyczy przekazania do zaopiniowania poprawionego w oparciu o wniesione uwagi projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
23.05.2012 11:42:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. (Znak sprawy: IK.6140.1.2012). Dotyczy przekazania do zaopiniowania poprawionego w oparciu o wniesione uwagi projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
23.05.2012 10:54:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 10 maja 2012 r. Dotyczy przystąpienia w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. (Nazwy i kody obszarów w załączniku).
23.05.2012 10:53:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 10 maja 2012 r. Dotyczy przystąpienia w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. (Nazwy i kody obszarów w załączniku).
23.05.2012 08:04:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm 2 o długości około 330 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr. geod.: 105/1 w miejscowości Strzałki, gm. Kadzidło.