1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
04.07.2014 07:57:16 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Teresa Deptuła do przyznania Karty Dużej Rodziny. z kategorii Rok 2014
04.07.2014 07:54:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.07.2014 07:54:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
04.07.2014 07:49:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 278/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
04.07.2014 07:49:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 278/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
04.07.2014 07:45:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 07:45:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 07:42:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 276/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 07:41:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 276/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 07:37:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 275/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
04.07.2014 07:37:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 275/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
04.07.2014 07:32:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 274/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 07:31:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 274/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 07:28:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 273/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
04.07.2014 07:27:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 273/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
03.07.2014 14:34:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 272/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
03.07.2014 14:34:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 272/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
03.07.2014 14:16:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 256/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
03.07.2014 14:16:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 256/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
03.07.2014 13:29:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 257/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
03.07.2014 13:29:27 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 257/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
03.07.2014 13:26:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 257/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
03.07.2014 13:25:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 257/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
03.07.2014 12:18:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
03.07.2014 12:17:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
03.07.2014 12:17:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wielechowska Teresa z kategorii Kierownicy jednostek - rok 2013
03.07.2014 12:16:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.07.2014 12:11:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
03.07.2014 12:10:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
03.07.2014 12:06:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
03.07.2014 12:06:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
03.07.2014 12:00:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Grzegorz
03.07.2014 12:00:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Parzych Grzegorz
03.07.2014 11:55:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kojtek Józef
03.07.2014 11:54:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kojtek Józef
03.07.2014 11:50:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Chrostek Wiesław
03.07.2014 11:49:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Chrostek Wiesław
03.07.2014 11:41:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Cekała Elżbieta
03.07.2014 11:41:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Cekała Elżbieta
03.07.2014 11:37:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
03.07.2014 11:37:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
03.07.2014 11:30:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
03.07.2014 11:29:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
03.07.2014 11:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2014
03.07.2014 11:17:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2014
03.07.2014 11:17:32 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie za rok 2014 z kategorii Oświadczenia majątkowe Prezesa ZGKiM Sp. z o.o.
03.07.2014 11:17:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.07.2014 11:13:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Skrodzka Beata
03.07.2014 11:13:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
03.07.2014 11:09:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rydel Urszula