1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
18.03.2013 11:25:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.03.2013 11:24:39 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.03.2013 11:18:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
18.03.2013 11:17:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
18.03.2013 08:31:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 171/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.03.2013 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
18.03.2013 08:31:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 171/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.03.2013 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
18.03.2013 08:13:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 170/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.03.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
18.03.2013 08:11:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 170/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.03.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
18.03.2013 08:04:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.02.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
18.03.2013 08:03:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.02.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
13.03.2013 07:59:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
13.03.2013 07:58:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
12.03.2013 08:49:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.03.2013 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2013). Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych: Chudek, Gleba i Kierzek.
12.03.2013 08:42:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.03.2013 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2013). Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych: Chudek, Gleba i Kierzek.
12.03.2013 08:03:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.03.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typuAsXSn4x70 mm2 i na budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego kablem typu YAKXS4x35 mm2 z budową złącza kablowo-pomiarowego typu ZK+RP w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1485.
12.03.2013 08:02:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.03.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typuAsXSn4x70 mm2 i na budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego kablem typu YAKXS4x35 mm2 z budową złącza kablowo-pomiarowego typu ZK+RP w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1485.
12.03.2013 07:37:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 168/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2013 r.
12.03.2013 07:36:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 168/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2013 r.
11.03.2013 08:28:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
11.03.2013 08:27:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
11.03.2013 08:19:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 166/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej z gminy Kadzidło za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
11.03.2013 08:14:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 166/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej z gminy Kadzidło za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
08.03.2013 13:55:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 165/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.03.2013 13:48:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 165/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.03.2013 13:33:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 164/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.03.2013 13:31:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 164/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.03.2013 13:29:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 163/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
05.03.2013 12:06:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
05.03.2013 12:05:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
04.03.2013 14:28:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4.03.2013 r. Dotyczy zadania pn. „Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 10%) wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło”
04.03.2013 14:26:47 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 4.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4.03.2013 r. Dotyczy zadania pn. „Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 10%) wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło”
04.03.2013 14:25:54 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4.03.2013 r. Dotyczy zadania pn. „Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 10%) wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło”
20.02.2013 14:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Budowa energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485 w obrębie wsi Dylewo gmina Kadzidło".
20.02.2013 14:05:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Budowa energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485 w obrębie wsi Dylewo gmina Kadzidło".
20.02.2013 13:54:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 812/2, 813/2, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2, 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
20.02.2013 13:53:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 812/2, 813/2, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2, 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
19.02.2013 14:47:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pn. "Modernizacja układu zasilania energetycznego fragmentu msc. Wach, gm. Kadzidło obsługiwanych przez stacje transformatorowe Wach I, II, III, VI, polegająca na częściowej zmianie tras linii niskiego napięcia, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej Wach VI oraz doposażenia układu w dodatkową stację transformatorową".
19.02.2013 14:46:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pn. "Modernizacja układu zasilania energetycznego fragmentu msc. Wach, gm. Kadzidło obsługiwanych przez stacje transformatorowe Wach I, II, III, VI, polegająca na częściowej zmianie tras linii niskiego napięcia, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej Wach VI oraz doposażenia układu w dodatkową stację transformatorową".
19.02.2013 14:26:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:26:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:25:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:24:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:23:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:22:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:18:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:18:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
15.02.2013 13:40:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:35:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:34:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:33:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"