1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
19.02.2013 14:26:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:25:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:24:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:23:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:22:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:18:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2013 14:18:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
15.02.2013 13:40:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:35:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:34:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:33:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:32:48 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie"
15.02.2013 13:24:40 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
15.02.2013 13:23:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
15.02.2013 13:22:12 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
15.02.2013 13:19:59 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
15.02.2013 13:13:54 Wiesław Nasiadka Usunięto artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem" z kategorii Rok 2013
15.02.2013 13:13:22 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł
15.02.2013 12:31:22 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł test administracja z kategorii Rok 2013
15.02.2013 12:30:49 Dodany nowy artykuł
11.02.2013 14:52:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.02.2013 11:04:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 446/1, 446/2, 447, 434, 440, 441, 419, 418, 417, 416, 483, 484, 415, 414, 412, 411, 426, 425, 395, 421, 420.
08.02.2013 11:03:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 446/1, 446/2, 447, 434, 440, 441, 419, 418, 417, 416, 483, 484, 415, 414, 412, 411, 426, 425, 395, 421, 420.
08.02.2013 10:52:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 722, 765, 766, 1048, 380, 976/2, 975/2, 977/2.
08.02.2013 10:51:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.02.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 722, 765, 766, 1048, 380, 976/2, 975/2, 977/2.
05.02.2013 14:02:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2013 r. (Znak sprawy: IK.6230.3.2012). Dotyczy odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu oczyszczania gminy Kadzidło z azbestu na lata 2012-2032".
05.02.2013 14:01:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2013 r. (Znak sprawy: IK.6230.3.2012). Dotyczy odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu oczyszczania gminy Kadzidło z azbestu na lata 2012-2032".
05.02.2013 11:26:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 luty 2013 roku
05.02.2013 11:20:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 luty 2013 roku
05.02.2013 11:10:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 11 luty 2013 roku
05.02.2013 11:09:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 12 luty 2013 roku
05.02.2013 11:03:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 11 luty 2013 roku
23.01.2013 10:22:57 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.01.2013 10:14:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.01.2013 10:10:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.01.2013 08:48:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2013.
18.01.2013 08:15:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2013.
17.01.2013 12:04:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 12:04:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 11:51:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 11:51:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
16.01.2013 08:44:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 stycznia 2013 rok
16.01.2013 08:26:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne dla sołtysów w dniu 21 stycznia.
16.01.2013 07:23:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XXVIII-XL
16.01.2013 07:21:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XXVIII-XL
16.01.2013 07:20:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XVI-XXVII
14.01.2013 08:16:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
14.01.2013 08:15:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
14.01.2013 08:08:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
14.01.2013 08:06:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.