1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
14.01.2013 07:36:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.01.2013 07:25:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
14.01.2013 07:24:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
14.01.2013 07:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
14.01.2013 07:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
13.01.2013 12:59:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013.
11.01.2013 14:27:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013.
11.01.2013 14:21:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
11.01.2013 14:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
11.01.2013 13:58:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
11.01.2013 13:51:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
11.01.2013 13:45:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
11.01.2013 13:38:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
10.01.2013 14:27:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:26:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:26:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:25:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:24:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:23:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:22:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:19:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:18:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 09:27:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
10.01.2013 09:27:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
09.01.2013 13:50:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1.1. Unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 3. z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
09.01.2013 13:49:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1.1. Unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 3. z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
09.01.2013 13:43:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle" z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.
09.01.2013 13:42:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle" z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.
09.01.2013 13:42:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle" z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.
07.01.2013 14:22:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne dla sołtysów w dniu 14 stycznia.
07.01.2013 13:38:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXVIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 stycznia 2013 roku
07.01.2013 08:42:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
07.01.2013 08:41:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
06.01.2013 22:18:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 270/2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
06.01.2013 22:16:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 270/2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
04.01.2013 09:11:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
04.01.2013 09:09:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
04.01.2013 09:02:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.01.2013 08:58:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.01.2013 07:16:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
03.01.2013 14:18:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan audytu na rok 2012.
03.01.2013 14:15:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:14:12 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:13:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:10:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan audytu na rok 2011.
03.01.2013 14:07:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2012.
03.01.2013 14:06:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan audytu na rok 2012.
03.01.2013 14:05:20 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:03:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:02:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan audytu na rok 2011.