1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
20.05.2014 13:25:29 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.05.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ulic w Kadzidle".
20.05.2014 12:19:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
20.05.2014 12:19:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
20.05.2014 12:18:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
20.05.2014 12:16:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
20.05.2014 12:15:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
20.05.2014 12:08:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
16.05.2014 13:12:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
14.05.2014 14:39:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 maja 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
14.05.2014 14:39:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 maja 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
14.05.2014 14:39:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 14 maja 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
14.05.2014 14:39:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 14 maja 2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
14.05.2014 12:43:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2014r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
14.05.2014 12:42:57 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2014r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
09.05.2014 12:05:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło w sprawie spisu wyborców.
09.05.2014 12:05:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło w sprawie spisu wyborców.
09.05.2014 11:59:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o zaświadczeniu o prawie do głosowania
09.05.2014 11:58:23 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Informacja o zaświadczeniu o prawie do głosowania. z kategorii Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
09.05.2014 11:46:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2014 10:43:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Znak sprawy: WOOŚ.4202.1.2012.MH.17). Dotyczy umorzenia w całości postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
08.05.2014 10:43:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Znak sprawy: WOOŚ.4202.1.2012.MH.17). Dotyczy umorzenia w całości postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
07.05.2014 14:51:59 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
07.05.2014 14:51:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
07.05.2014 10:42:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 maja 2014 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
07.05.2014 10:41:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 maja 2014 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
07.05.2014 09:47:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
07.05.2014 09:47:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
06.05.2014 13:11:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
06.05.2014 13:10:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
06.05.2014 11:37:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
06.05.2014 11:36:47 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych z kategorii Rok 2014
06.05.2014 11:25:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
06.05.2014 11:24:35 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Spotkanie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych z kategorii Rok 2014
06.05.2014 11:23:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
06.05.2014 11:18:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 maja 2014 roku
06.05.2014 11:08:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 14 maja 2014 roku
06.05.2014 11:02:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 maja 2014 roku
06.05.2014 10:57:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 12 maja 2014 roku
05.05.2014 14:16:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
05.05.2014 14:16:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
05.05.2014 14:13:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
05.05.2014 14:12:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
05.05.2014 14:08:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło.
05.05.2014 14:08:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło.
05.05.2014 14:07:55 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia
05.05.2014 14:07:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
05.05.2014 14:06:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
05.05.2014 14:06:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
05.05.2014 13:59:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.05.2014 13:59:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".