1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
23.04.2014 07:20:21 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3.1 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 22.04.2014r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
22.04.2014 22:41:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 kwietnia 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
22.04.2014 22:40:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 kwietnia 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.
17.04.2014 09:01:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 25 kwietnia 2014 roku
17.04.2014 08:53:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 24 kwietnia 2014 roku
17.04.2014 08:48:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 23 kwietnia 2014 roku
15.04.2014 14:57:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
15.04.2014 14:57:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
15.04.2014 14:54:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.
15.04.2014 14:54:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.
15.04.2014 14:50:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
15.04.2014 14:50:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
15.04.2014 14:27:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
15.04.2014 14:27:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
15.04.2014 14:22:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
15.04.2014 14:20:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
15.04.2014 08:23:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2014 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2014). Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
15.04.2014 08:22:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2014 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2014). Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
11.04.2014 12:02:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.157.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
11.04.2014 12:01:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.157.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
07.04.2014 11:31:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2014 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
07.04.2014 11:30:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2014 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
07.04.2014 08:24:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
07.04.2014 08:24:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
07.04.2014 08:24:02 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2014 r. Dotyczy podania do wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. z kategorii Rok 20
06.04.2014 21:06:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
06.04.2014 21:05:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
06.04.2014 21:05:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
06.04.2014 21:05:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
04.04.2014 13:16:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
04.04.2014 13:15:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
03.04.2014 14:52:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:51:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:50:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:48:37 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:47:07 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:42:22 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:42:07 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:40:53 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 14:39:50 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
03.04.2014 10:47:39 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
03.04.2014 10:47:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
24.03.2014 10:30:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 250/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
24.03.2014 10:29:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 250/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
20.03.2014 14:22:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania projektu Statutu Gminy Kadzidło.
20.03.2014 14:22:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania projektu Statutu Gminy Kadzidło.
20.03.2014 14:17:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
20.03.2014 14:17:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
20.03.2014 14:08:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
20.03.2014 14:07:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.