1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Data Redaktor Zmiana
28.08.2012 11:20:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 3 września 2012 roku
28.08.2012 10:47:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
28.08.2012 10:30:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
28.08.2012 10:26:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 10:25:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 10:02:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 10:02:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 09:57:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 09:56:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
28.08.2012 09:56:30 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. z kategorii Rok 2012
28.08.2012 09:55:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
28.08.2012 09:54:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
28.08.2012 09:26:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
28.08.2012 09:24:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
21.08.2012 13:08:10 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
21.08.2012 13:06:43 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
20.08.2012 10:12:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
20.08.2012 10:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
20.08.2012 10:05:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
17.08.2012 11:04:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2012 r. (Znak sprawy: 6220.3.2012). Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
17.08.2012 11:04:17 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2012 r. (Znak sprawy: 6220.3.2012). Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
17.08.2012 11:01:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2012 r. (Znak sprawy: 6220.3.2012). Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
17.08.2012 11:00:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2012 r. (Znak sprawy: 6220.3.2012). Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
17.08.2012 09:27:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.07.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2012 r.
17.08.2012 09:27:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.07.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2012 r.
17.08.2012 09:14:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć zarząd Spółki przymusowej dla zagospdarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
17.08.2012 09:13:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć zarząd Spółki przymusowej dla zagospdarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
17.08.2012 08:14:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.
17.08.2012 08:14:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.
14.08.2012 14:54:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
14.08.2012 14:53:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
14.08.2012 14:49:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.07.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
14.08.2012 14:48:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.07.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
13.08.2012 12:51:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
13.08.2012 12:34:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
13.08.2012 12:33:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
09.08.2012 14:32:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
09.08.2012 14:31:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
09.08.2012 11:38:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
09.08.2012 11:35:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
09.08.2012 11:29:58 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Drodzy mieszkańcy gminy Kadzidło, w związku z rozpoczęciem prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zwracam
09.08.2012 11:29:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
09.08.2012 09:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
09.08.2012 09:49:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
09.08.2012 09:49:04 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w
09.08.2012 09:48:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
09.08.2012 09:45:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.08.2012 12:28:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
08.08.2012 11:22:51 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
08.08.2012 09:41:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 sierpnia 2012 roku