1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
14.07.2011 12:50:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLVIII/10 z XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2010.
14.07.2011 12:50:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLVIII/10 z XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2010.
14.07.2011 12:48:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLVII/10 z XLVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 lipca 2010.
14.07.2011 12:47:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLVII/10 z XLVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 lipca 2010.
13.07.2011 15:29:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rok 2011
13.07.2011 15:27:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rok 2011
12.07.2011 15:33:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
12.07.2011 15:31:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
12.07.2011 10:44:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2018
12.07.2011 10:44:10 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2018
12.07.2011 10:44:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2018
12.07.2011 09:54:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne
11.07.2011 09:48:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 lipca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 125 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 o długości do 2 m w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
11.07.2011 09:46:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 lipca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 125 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 o długości do 2 m w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
07.07.2011 13:01:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/61/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
07.07.2011 13:00:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/61/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
07.07.2011 12:57:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/60/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy.
07.07.2011 12:54:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/60/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy.
07.07.2011 12:51:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/59/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skarg złożonych przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 12:50:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/59/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skarg złożonych przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 12:48:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/58/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Romana Pruasaczyk na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 12:47:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/58/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Romana Pruasaczyk na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 12:42:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/57/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/278/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tatary.
07.07.2011 12:41:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/57/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/278/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tatary.
07.07.2011 12:38:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/56/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 12:35:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/56/2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 12:05:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 48/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 12:02:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 48/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 11:49:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/55/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
07.07.2011 11:48:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/55/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
07.07.2011 11:47:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/54/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
07.07.2011 11:46:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/54/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
07.07.2011 11:40:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł VIII objazdowa Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16.06.2011 r.
07.07.2011 11:37:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/53/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
07.07.2011 11:36:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/53/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
07.07.2011 11:33:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/52/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy rejonowej Soleczniki.
07.07.2011 11:32:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/52/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy rejonowej Soleczniki.
07.07.2011 11:30:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/51/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
07.07.2011 11:29:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/51/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
07.07.2011 11:25:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/50/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło.
07.07.2011 11:23:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/50/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło.
07.07.2011 11:19:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/49/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
07.07.2011 11:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/49/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
07.07.2011 11:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/48/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2010.
07.07.2011 11:03:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/48/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2010.
07.07.2011 10:49:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/47/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2010.
07.07.2011 10:37:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/47/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2010.
07.07.2011 10:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
07.07.2011 10:32:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
07.07.2011 10:29:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.