1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
25.02.2014 14:52:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2014). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej kablowej sieci nN - 0,4 kV w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr geodezyjnym: 428, 434, 430.
25.02.2014 10:09:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.02.2014 10:09:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.02.2014 10:08:10 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
21.02.2014 13:31:08 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 13:30:33 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 13:11:58 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 12:16:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 247/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
21.02.2014 12:16:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 247/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
21.02.2014 12:15:45 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 247/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok. z kategorii Rok 2014
21.02.2014 12:15:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
21.02.2014 12:14:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
21.02.2014 12:13:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
21.02.2014 12:10:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 246/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.01.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
21.02.2014 12:09:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 246/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.01.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
21.02.2014 10:36:46 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 10:07:03 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 09:55:48 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 09:55:03 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
21.02.2014 09:52:18 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
20.02.2014 14:59:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:59:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:58:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:58:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:57:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:56:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:47:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
20.02.2014 14:47:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
19.02.2014 14:42:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.
19.02.2014 14:41:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.
11.02.2014 11:12:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
11.02.2014 11:09:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
11.02.2014 11:08:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
11.02.2014 11:06:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
11.02.2014 11:04:40 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia"
07.02.2014 09:06:00 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
07.02.2014 09:05:49 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
06.02.2014 14:18:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
06.02.2014 14:18:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
06.02.2014 14:16:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
06.02.2014 14:06:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
06.02.2014 14:06:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
06.02.2014 13:38:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 245/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.02.2014 13:37:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 245/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
06.02.2014 13:06:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 lutego 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2014). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa linii elektroenergetycznej - kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 434 i 430.
06.02.2014 13:06:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 lutego 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2014). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa linii elektroenergetycznej - kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 434 i 430.
31.01.2014 08:01:11 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
31.01.2014 08:00:59 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
28.01.2014 09:18:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 244/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
28.01.2014 09:17:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 244/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.