1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.06.2020 14:08:25 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz
24.06.2020 14:08:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz
24.06.2020 14:07:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz
24.06.2020 14:06:47 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz
23.06.2020 13:57:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Strosty Ostrołęckiego z dnia 16.06.2020 r. Znak sprawy: BR.6222.1.2020.MG. Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "JBB" IMPORT-EXPORT Józef Bałdyga.
23.06.2020 13:57:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Strosty Ostrołęckiego z dnia 16.06.2020 r. Znak sprawy: BR.6222.1.2020.MG. Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "JBB" IMPORT-EXPORT Józef Bałdyga.
23.06.2020 13:51:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 czerwca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.3.2020). Dotyczy "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 5+670 do km 5+780".
23.06.2020 13:51:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 czerwca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.3.2020). Dotyczy "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 5+670 do km 5+780".
23.06.2020 10:58:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:07:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:07:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:07:07 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:06:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:06:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
23.06.2020 08:04:32 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło”
18.06.2020 13:05:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
18.06.2020 13:05:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
18.06.2020 13:04:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
18.06.2020 09:10:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2020 r. (znak sprawy GG.62203.12.2020) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 202, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło."
18.06.2020 09:09:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2020 r. (znak sprawy GG.62203.12.2020) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 202, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło."
17.06.2020 08:06:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Link do wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
17.06.2020 08:05:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Link do wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
17.06.2020 08:04:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Link do wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
16.06.2020 11:19:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
16.06.2020 11:15:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
16.06.2020 08:50:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Kadzidło w dniu 15.06.2020 r. wydał decyzję znak GG.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x25mm", na terenie nieruchomości położonych w obrębie Chudek.
16.06.2020 08:49:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Kadzidło w dniu 15.06.2020 r. wydał decyzję znak GG.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x25mm", na terenie nieruchomości położonych w obrębie Chudek.
15.06.2020 17:47:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - załącznik nr 3
15.06.2020 17:47:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - załącznik nr 3
15.06.2020 17:47:00 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Klazula informacyjna - załącznik nr 3 z kategorii Powszechny spis rolny - 2020 r.
15.06.2020 17:46:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
15.06.2020 17:46:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.06.2020 17:42:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2
15.06.2020 17:41:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2
15.06.2020 17:39:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatury - załącznik nr 1
15.06.2020 17:39:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatury - załącznik nr 1
15.06.2020 17:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło - Gminnego Komisarza Spisowego
15.06.2020 17:34:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło - Gminnego Komisarza Spisowego
15.06.2020 14:49:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
15.06.2020 14:48:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
15.06.2020 14:25:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
15.06.2020 12:28:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 12:27:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 11:06:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
15.06.2020 11:04:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:39:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
10.06.2020 10:39:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
10.06.2020 10:37:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:36:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:35:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2020 r.