1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
23.01.2014 14:11:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2013). Dotyczy wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Zbieraniu złomu i przetwarzaniu odpadów", na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 117/74, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
23.01.2014 14:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2013). Dotyczy wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Zbieraniu złomu i przetwarzaniu odpadów", na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 117/74, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
21.01.2014 15:08:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.12.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XL/271/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
21.01.2014 15:07:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.12.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XL/271/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
21.01.2014 15:07:24 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr Os.12.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XL/271/2013 R
21.01.2014 15:06:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
21.01.2014 15:05:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.01.2014 14:30:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.01.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014.
20.01.2014 14:29:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.01.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014.
20.01.2014 08:38:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV oraz na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV Brzozowa 1 nr 0485 na terenie działek o nr. ew.: 17, 18, 19, 260, 240, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 67, 40, 41, 42, 244, 76/2, 76/1, 77, 78, 81, 248, 89/2, 52, 51, 53, 89/1, 50/1, 241, położonych w obrębie wsi Brzozowa.
20.01.2014 08:37:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV oraz na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV Brzozowa 1 nr 0485 na terenie działek o nr. ew.: 17, 18, 19, 260, 240, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 67, 40, 41, 42, 244, 76/2, 76/1, 77, 78, 81, 248, 89/2, 52, 51, 53, 89/1, 50/1, 241, położonych w obrębie wsi Brzozowa.
17.01.2014 13:21:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 23 stycznia 2014 roku
14.01.2014 10:42:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.01.2014 10:42:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.01.2014 10:41:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.01.2014 10:40:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.01.2014 10:25:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.01.2014 10:24:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.01.2014 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
10.01.2014 13:21:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Przepisy z dnia 2 grudnia 2012 r. wprowadzające Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle, Procedurę postępowania w przypadku naruszenia postanowień Kodeksu Etyki oraz System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Gminy w Kadzidle.
10.01.2014 13:21:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Przepisy z dnia 2 grudnia 2012 r. wprowadzające Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle, Procedurę postępowania w przypadku naruszenia postanowień Kodeksu Etyki oraz System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.01.2014 11:58:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV na terenie działek o nr. ew.: 266/1, 267/2, 268, 269, 326, 262, 330, 249, 250, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 327, 212, 211, położonych w obrębie wsi Brzozówka.
08.01.2014 11:58:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV na terenie działek o nr. ew.: 266/1, 267/2, 268, 269, 326, 262, 330, 249, 250, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 327, 212, 211, położonych w obrębie wsi Brzozówka.
08.01.2014 11:49:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV na terenie działek o nr. ew.: 266/1, 267/2, 268, 269, 326, 329, 271, 272, 273, 275, 274, 276, 277, położonych w obrębie wsi Brzozówka.
08.01.2014 11:49:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 stycznia 2014 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV na terenie działek o nr. ew.: 266/1, 267/2, 268, 269, 326, 329, 271, 272, 273, 275, 274, 276, 277, położonych w obrębie wsi Brzozówka.
08.01.2014 09:04:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.01.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".
08.01.2014 09:04:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.01.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2014".
07.01.2014 10:26:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 243/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
07.01.2014 10:25:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 243/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
07.01.2014 10:22:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
07.01.2014 10:22:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
07.01.2014 10:19:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
07.01.2014 10:18:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
07.01.2014 10:03:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne dla sołtysów - 13 stycznia 2014 r.
07.01.2014 10:02:38 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Spotkanie konsultacyjne - 13 stycznia 2014 r. z kategorii Rok 2014
07.01.2014 10:02:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
07.01.2014 10:01:16 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Spotkanie konsulatacyjne dla sołtysów - 13 stycznia 2014 r. z kategorii Rok 2014
07.01.2014 10:00:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.01.2014 14:30:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/281/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
03.01.2014 14:29:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/281/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
03.01.2014 14:25:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/280/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
03.01.2014 14:24:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/280/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
03.01.2014 14:21:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/279/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
03.01.2014 14:20:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/279/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
03.01.2014 14:14:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/278/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
03.01.2014 14:14:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/278/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
03.01.2014 13:53:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
03.01.2014 13:49:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
03.01.2014 12:52:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kadzidło.
03.01.2014 12:50:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kadzidło.
03.01.2014 12:47:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/275/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zamiany działek gruntów.