1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
03.01.2014 12:13:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/270/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
03.01.2014 12:09:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XL/269/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
03.01.2014 12:08:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XL/269/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
03.01.2014 10:56:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
03.01.2014 10:56:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
03.01.2014 10:55:38 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportow
03.01.2014 10:55:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
03.01.2014 10:54:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
03.01.2014 10:53:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.01.2014 10:48:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
03.01.2014 10:48:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
03.01.2014 10:39:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
03.01.2014 10:38:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
03.01.2014 10:28:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/265/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
03.01.2014 10:28:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/265/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
03.01.2014 10:06:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (w wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
03.01.2014 10:06:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (w wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
03.01.2014 10:00:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
03.01.2014 09:59:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
03.01.2014 09:50:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/190/05 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Kadzidło.
03.01.2014 09:50:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/190/05 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Kadzidło.
03.01.2014 09:33:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
03.01.2014 09:22:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
03.01.2014 09:20:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
03.01.2014 09:16:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
03.01.2014 09:15:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
03.01.2014 09:04:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniaj ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2014 roku.
03.01.2014 09:03:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniaj ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2014 roku.
03.01.2014 08:57:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
03.01.2014 08:56:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
03.01.2014 08:49:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
03.01.2014 08:47:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
02.01.2014 09:10:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
02.01.2014 09:09:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
02.01.2014 09:04:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
02.01.2014 09:04:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
02.01.2014 08:54:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
31.12.2013 12:46:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
31.12.2013 12:44:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
31.12.2013 12:44:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
31.12.2013 12:41:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
31.12.2013 12:41:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
31.12.2013 12:38:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/252/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie darowizny udziałów w zabudowanej nieruchomości.
31.12.2013 12:38:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/252/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie darowizny udziałów w zabudowanej nieruchomości.
31.12.2013 12:34:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
31.12.2013 12:34:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
31.12.2013 12:32:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
31.12.2013 12:31:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
31.12.2013 12:28:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Kadzidło.
31.12.2013 12:28:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Kadzidło.