1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
Data Redaktor Zmiana
19.05.2010 09:29:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 51/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:28:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:28:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:27:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku.
19.05.2010 09:27:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 47/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 listopada 2009 roku.
19.05.2010 09:26:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 46/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 października 2009 roku.
19.05.2010 09:25:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 53/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 09:25:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 52/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 09:24:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 51/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:23:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:22:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku.
19.05.2010 09:22:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 49/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:21:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku.
19.05.2010 09:20:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 47/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 listopada 2009 roku.
19.05.2010 09:19:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 46/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 października 2009 roku.
19.05.2010 09:18:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 45/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 października 2009 roku.
19.05.2010 09:18:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 45/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 października 2009 roku.
19.05.2010 09:07:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 26/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 09:07:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 26/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 09:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 25/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:05:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 25/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 09:04:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009 roku.
19.05.2010 09:04:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009 roku.
19.05.2010 08:57:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 08:56:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2010.
19.05.2010 08:51:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 08:50:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 08:49:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2010.
19.05.2010 08:38:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 08:34:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XL/09 z XL Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 r.
19.05.2010 08:33:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 08:32:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 08:28:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XL/09 z XL Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 r.
18.05.2010 13:38:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Programy
18.05.2010 13:36:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Programy
18.05.2010 13:23:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Programy
18.05.2010 13:07:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Programy
18.05.2010 13:05:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Programy
18.05.2010 11:58:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
18.05.2010 11:52:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
18.05.2010 11:43:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Marzena Anna
18.05.2010 11:38:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Marzena Anna
18.05.2010 11:33:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Boroń Mirosław
18.05.2010 11:30:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Boroń Mirosław
17.05.2010 15:32:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
17.05.2010 15:31:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
17.05.2010 15:31:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
15.05.2010 17:31:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
15.05.2010 17:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
15.05.2010 17:30:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.