1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.10.2013 14:19:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014"
08.10.2013 10:26:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:26:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:25:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:25:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:24:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:20:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:16:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:14:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:11:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:08:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
08.10.2013 10:08:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
07.10.2013 12:52:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
07.10.2013 12:52:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9.1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 743 871,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2013 r."
04.10.2013 09:06:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. Dotyczy wykazu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego w Chudku.
01.10.2013 14:04:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
01.10.2013 14:04:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.10.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
27.09.2013 08:51:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zbieraniu złomu i przetwarzaniu odpadów", na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 117/74, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
27.09.2013 08:51:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zbieraniu złomu i przetwarzaniu odpadów", na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 117/74, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
27.09.2013 08:44:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o nr. ew.: 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098 położonych w obrębie wsi Dylewo.
27.09.2013 08:44:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o nr. ew.: 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098 położonych w obrębie wsi Dylewo.
25.09.2013 22:58:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 września 2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
25.09.2013 22:58:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 września 2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013".
25.09.2013 11:25:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 117/7, 138, 139, 141/1, 141/4, 123/2, 121/1, 119/3 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
25.09.2013 11:23:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 117/7, 138, 139, 141/1, 141/4, 123/2, 121/1, 119/3 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
25.09.2013 11:12:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. Dotyczy wykazu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego w Chudku.
25.09.2013 11:11:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. Dotyczy wykazu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego w Chudku.
24.09.2013 11:43:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, linii kablowej pod jezdnią asfaltową (działka nr 138) oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
24.09.2013 11:34:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, linii kablowej pod jezdnią asfaltową (działka nr 138) oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
24.09.2013 09:30:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.419.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.
24.09.2013 09:30:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.419.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.
23.09.2013 10:25:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
23.09.2013 10:23:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
23.09.2013 10:15:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
23.09.2013 10:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
23.09.2013 10:10:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 10:10:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 10:07:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:06:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:59:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.08.2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
23.09.2013 09:36:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:36:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:33:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:33:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:28:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:28:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 09:28:13 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. z kategorii Rok 2013
23.09.2013 09:27:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.09.2013 09:27:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
23.09.2013 09:18:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 216/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.