1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
19.07.2013 13:53:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.07.2013 13:52:58 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji t
19.07.2013 13:51:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
19.07.2013 13:51:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.07.2013 13:45:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym typu AsXSn 4x70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
19.07.2013 13:45:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym typu AsXSn 4x70 mm2 o średnicy ok. 32 mm wraz z kablowym przyłączem energetycznym YAKXS 4x35 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, gm. Kadzidło.
18.07.2013 14:16:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary, gmina Kadzidło.
18.07.2013 14:16:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2013). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetleniowej", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 177/1, 201/1, 289, 178/1, 290, 180/1, 181/5, 181/4, 184/5, 185/1, 186/1, 254/1, 255/3, 256/2, 257/1 w obrębie wsi Tatary, gmina Kadzidło.
18.07.2013 11:56:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 205/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 11:56:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 205/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 11:53:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle.
18.07.2013 11:53:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle.
18.07.2013 11:52:53 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle. z kat
18.07.2013 11:52:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.07.2013 11:52:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.07.2013 11:51:59 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.07.2013 r. w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością w Kadzidle. z kate
18.07.2013 11:51:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.07.2013 11:50:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.07.2013 11:48:09 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 203/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło. z kategorii Rok 2013
18.07.2013 11:47:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.07.2013 11:39:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 203/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 11:38:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 203/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 11:32:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 11:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 11:26:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 201/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 11:26:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 201/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 11:19:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 200/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni podczas jego nieobecności.
18.07.2013 11:19:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 200/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni podczas jego nieobecności.
18.07.2013 11:14:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 199/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
18.07.2013 11:14:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 199/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
18.07.2013 11:09:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 198/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Kadzidle do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta.
18.07.2013 11:09:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 198/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Kadzidle do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta.
18.07.2013 11:04:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.06.2013 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
18.07.2013 11:03:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.06.2013 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
18.07.2013 10:58:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 196/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 10:58:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 196/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 10:55:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 195/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 10:55:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 195/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kadzidło.
18.07.2013 10:51:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 194/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 10:51:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 194/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 10:48:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 193/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.07.2013 10:48:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 193/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
08.07.2013 12:06:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn-4x70mm2 oraz na budowę przyłączy napowietrznych przewodem typu AsXSn-4x25 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 55/3, 55/4 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło.
08.07.2013 12:06:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn-4x70mm2 oraz na budowę przyłączy napowietrznych przewodem typu AsXSn-4x25 mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 55/3, 55/4 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło.
08.07.2013 11:44:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę (modernizację) istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV z przebudową przejścia nad drogą (dz. nr 380) na kablowe (przecisk) w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geodezyjnym: 707, 706, 705, 704, 714/11, 957/2, 956, 955, 954/2, 953/2, 952/2, 984, 949/2, 949/1, 951/1, 978/1, 978/2, 979/2, 380, 822, 823, 1048, 819/9, 775/3, 794/2, 775/1, 794/1, 793/6, 793/4, 777.
08.07.2013 11:44:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę (modernizację) istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV z przebudową przejścia nad drogą (dz. nr 380) na kablowe (przecisk) w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geodezyjnym: 707, 706, 705, 704, 714/11, 957/2, 956, 955, 954/2, 953/2, 952/2, 984, 949/2, 949/1, 951/1, 978/1, 978/2, 979/2, 380, 822, 823, 1048, 819/9, 775/3, 794/2, 775/1, 794/1, 793/6, 793/4, 777.
08.07.2013 11:43:27 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę (modernizację) istniejącej elektroenergetycznej lini
08.07.2013 11:43:09 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
08.07.2013 11:41:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
08.07.2013 11:41:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł