1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.07.2013 10:04:08 Kazimierz Bielski Usunięto artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych dla zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" z kategorii Zapytania
24.07.2013 09:07:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu
24.07.2013 09:03:13 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł
23.07.2013 13:57:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 207/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
23.07.2013 13:57:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 207/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.07.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
23.07.2013 10:25:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:24:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:24:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:23:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:22:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:10:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
23.07.2013 10:09:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
22.07.2013 12:13:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
22.07.2013 12:13:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
22.07.2013 11:53:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/235/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
22.07.2013 11:53:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/235/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
22.07.2013 11:49:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/234/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
22.07.2013 11:49:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/234/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
22.07.2013 11:44:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
22.07.2013 11:43:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
22.07.2013 11:39:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/232/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
22.07.2013 11:34:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXXV/232/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
22.07.2013 11:26:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/232/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
22.07.2013 11:23:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/232/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
22.07.2013 11:20:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2012 rok.
22.07.2013 11:20:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2012 rok.
22.07.2013 11:15:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/230/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
22.07.2013 11:14:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/230/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
22.07.2013 10:45:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
22.07.2013 10:45:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
22.07.2013 10:21:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:21:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:18:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/228/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:17:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/228/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:14:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:14:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:10:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/226/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 10:09:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/226/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.07.2013 09:18:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Skrodzka Beata
22.07.2013 09:16:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
22.07.2013 09:14:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
22.07.2013 09:11:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Małgorzata Aldona
22.07.2013 09:08:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Małgorzata Aldona
22.07.2013 09:04:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
22.07.2013 09:00:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
22.07.2013 08:58:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
22.07.2013 08:54:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
22.07.2013 08:53:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Hymkowska Krystyna
22.07.2013 08:53:15 Kazimierz Bielski Usunięto artykuł 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego/BZB nr 86226-2010 z dnia 26.03.2010 r./ na zadanie pn.: "Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle". z kategorii Przetarg
22.07.2013 08:53:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna