1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
21.05.2020 09:30:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 126/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
21.05.2020 09:29:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 126/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
21.05.2020 09:28:15 Marta Ciak Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 126/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła- Wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego&q
21.05.2020 09:27:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.05.2020 09:14:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 maja 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2020), o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wniosek Gminy Kadzidło, z dnia 13.05.2020 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej", na terenie obejmującym działki położone w rejonie ul. Pogodnej i ul. Dworskiej w Dylewie, gmina Kadzidło
21.05.2020 09:13:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 maja 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2020), o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wniosek Gminy Kadzidło, z dnia 13.05.2020 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej", na terenie obejmującym działki położone w rejonie ul. Pogodnej i ul. Dworskiej w Dylewie, gmina Kadzidło
21.05.2020 09:10:48 Marta Ciak Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 maja 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2020), o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wniosek Gminy Kadzidło, z dnia 13.05.2020 roku, zosta
21.05.2020 09:10:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
18.05.2020 13:38:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:37:25 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:35:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:31:10 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:30:57 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:30:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:30:19 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 13:29:48 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
18.05.2020 12:44:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:43:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:39:58 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:07:59 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:07:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:05:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:05:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:05:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:04:49 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:04:15 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
18.05.2020 12:03:28 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
13.05.2020 12:08:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 125/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2019 rok
13.05.2020 12:06:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 125/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2019 rok
13.05.2020 12:03:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 124/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2019 r.
13.05.2020 12:00:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 124/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2019 r.
13.05.2020 11:53:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2020 r., oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
13.05.2020 11:52:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2020 r., oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
13.05.2020 11:51:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2020 r., oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
13.05.2020 11:50:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2020 r., oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
12.05.2020 14:43:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 123/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
12.05.2020 14:42:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 123/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
12.05.2020 14:41:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
12.05.2020 14:39:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
12.05.2020 14:20:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę NR XVII/137/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
12.05.2020 14:19:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę NR XVII/137/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
12.05.2020 14:14:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
12.05.2020 14:13:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
12.05.2020 13:45:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"
12.05.2020 13:44:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"
12.05.2020 13:28:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:27:33 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:24:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:15:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.   
12.05.2020 13:15:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.