1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
11.07.2012 20:18:20 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.07.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
11.07.2012 20:17:24 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.07.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
11.07.2012 13:24:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 lipca 2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
11.07.2012 13:24:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 lipca 2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
10.07.2012 09:15:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowa energetycznej linii nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 776, 305/2, 773, 775/3, 207, 316, 772, 764, 762, 761, 760/2, 760/1, 302, 195/1, 203, 763/4, 763/3, 763/1 i 301 w obrębie wsi Wach, gmina Kadzidło.
10.07.2012 09:14:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowa energetycznej linii nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 776, 305/2, 773, 775/3, 207, 316, 772, 764, 762, 761, 760/2, 760/1, 302, 195/1, 203, 763/4, 763/3, 763/1 i 301 w obrębie wsi Wach, gmina Kadzidło.
10.07.2012 09:14:06 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie WGK z dnia 9 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Przebudowa istnie
10.07.2012 09:13:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
10.07.2012 09:11:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
10.07.2012 09:08:05 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie WGK z 9 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Przebudowa istniejące
10.07.2012 09:06:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
06.07.2012 13:40:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
06.07.2012 13:39:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
05.07.2012 08:04:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.07.2012 08:00:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.07.2012 07:54:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
05.07.2012 07:53:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
05.07.2012 07:44:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2011.
05.07.2012 07:37:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2011.
05.07.2012 07:30:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2011.
04.07.2012 12:24:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2011.
04.07.2012 12:20:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2011 rok.
04.07.2012 12:19:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2011 rok.
04.07.2012 12:16:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
04.07.2012 12:12:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 11:31:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.07.2012 11:22:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
04.07.2012 11:14:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 11:11:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.07.2012 10:58:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:57:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:57:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:56:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:47:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:46:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:45:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 10:44:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
04.07.2012 09:49:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 09:42:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 09:32:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.07.2012 09:25:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.06.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
04.07.2012 09:15:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
04.07.2012 09:14:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
04.07.2012 09:08:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na 2012 rok.
04.07.2012 09:04:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na 2012 rok.
04.07.2012 08:54:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 08:45:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 08:42:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
04.07.2012 08:39:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
03.07.2012 14:11:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Skrodzka Beata