1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
29.06.2012 13:03:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka gm. Kadzidło.
29.06.2012 13:02:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka gm. Kadzidło.
27.06.2012 15:01:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
27.06.2012 14:59:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
27.06.2012 14:55:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
27.06.2012 14:53:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
27.06.2012 14:51:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
27.06.2012 14:22:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
26.06.2012 14:36:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
26.06.2012 14:24:04 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
22.06.2012 13:39:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 22 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
22.06.2012 13:37:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 22 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
22.06.2012 07:56:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wołosz Henryk
22.06.2012 07:11:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
22.06.2012 07:06:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
21.06.2012 07:36:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
21.06.2012 07:29:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
21.06.2012 07:22:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Cyryl
21.06.2012 07:14:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
21.06.2012 07:04:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
20.06.2012 14:34:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kur Stanisław
20.06.2012 14:09:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Olender Bolesław Czesław
20.06.2012 14:04:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
20.06.2012 14:00:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kur Stanisław
20.06.2012 13:59:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kur Stanisław
20.06.2012 13:46:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
20.06.2012 13:38:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
20.06.2012 13:23:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kamiński Marian
20.06.2012 13:16:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Michał
20.06.2012 13:06:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
20.06.2012 12:57:45 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kaczyński Jan
20.06.2012 12:53:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
20.06.2012 12:47:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
20.06.2012 12:40:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wołosz Henryk
20.06.2012 12:39:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tabaka Janusz
20.06.2012 12:37:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
20.06.2012 12:36:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Cyryl
20.06.2012 12:35:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
20.06.2012 12:32:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
20.06.2012 12:31:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
20.06.2012 12:30:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
20.06.2012 12:29:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kur Stanisław
20.06.2012 12:28:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
20.06.2012 12:26:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
20.06.2012 12:25:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
20.06.2012 12:23:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
20.06.2012 12:22:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
20.06.2012 12:21:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
20.06.2012 12:20:48 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kadzidle Bieńkowskiego Tadeusza z roku 2012, za rok 2011. z kategorii Radni - rok 2012
20.06.2012 12:20:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy w Kadzidle Kaczyńskiego Jana z roku 2012, za rok 2011. z kategorii Radni - rok 2012