1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
17.05.2011 13:02:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 roku
17.05.2011 12:56:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 maja 2011 roku
11.05.2011 14:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11 maja 2011 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w roku 2011 w gminie Kadzidło.
11.05.2011 14:26:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11 maja 2011 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w roku 2011 w gminie Kadzidło.
09.05.2011 09:06:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 36/2011 z dnia 05.05.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zakresie upowszechniania kultury w roku 2011.
09.05.2011 09:04:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 36/2011 z dnia 05.05.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zakresie upowszechniania kultury w roku 2011.
06.05.2011 14:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
06.05.2011 14:05:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
06.05.2011 12:39:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 497 metrów wraz z przyłączami" na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 78, 76, 38/2, 39/3, 88, 334, 317, 230/2, 231 w obrębie wsi Brzozówka.
06.05.2011 12:38:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 497 metrów wraz z przyłączami" na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 78, 76, 38/2, 39/3, 88, 334, 317, 230/2, 231 w obrębie wsi Brzozówka.
05.05.2011 11:59:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 35/2011 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania upomnień w imieniu Wójta.
05.05.2011 11:57:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 35/2011 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania upomnień w imieniu Wójta.
05.05.2011 11:55:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 34/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
05.05.2011 11:53:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 34/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
05.05.2011 11:49:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 33/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sucheckiego - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
05.05.2011 11:48:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 32/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
05.05.2011 11:48:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 33/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sucheckiego - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
05.05.2011 11:13:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 32/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
05.05.2011 11:12:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 32/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
05.05.2011 11:07:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 31/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.
05.05.2011 11:06:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 31/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.
04.05.2011 08:40:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kadzidło przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
04.05.2011 08:15:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kadzidło przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
04.05.2011 07:18:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł VI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 11 maja 2011 roku
02.05.2011 14:40:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 6 maja 2011 r.
02.05.2011 14:39:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 6 maja 2011 r.
02.05.2011 14:34:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 5 maja 2011 r.
02.05.2011 14:28:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 4 maja 2011 r.
02.05.2011 14:08:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 30/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
02.05.2011 14:05:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 30/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
26.04.2011 14:54:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:53:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:50:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:48:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:36:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 29/2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2011.
26.04.2011 14:34:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 29/2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2011.
26.04.2011 14:32:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:31:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
22.04.2011 09:11:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 kwietnia 2011 roku
19.04.2011 08:53:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
19.04.2011 08:51:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
19.04.2011 08:50:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
15.04.2011 14:20:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie gminy Kadzidło.
15.04.2011 14:19:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie gminy Kadzidło.
13.04.2011 10:42:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:41:45 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:39:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:37:43 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 09:56:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 22/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
13.04.2011 08:33:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 26/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2011.