1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.06.2013 14:08:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
11.06.2013 14:07:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
11.06.2013 14:01:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
11.06.2013 14:01:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
11.06.2013 13:57:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
11.06.2013 13:13:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.194.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
11.06.2013 13:03:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.194.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
11.06.2013 12:49:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz przyłączy kablowych, na terenie działek o nr. ew.: 111/11, 111/1, 111,2, 111/10 w obrębie wsi Todzia.
11.06.2013 12:45:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2013). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz przyłączy kablowych, na terenie działek o nr. ew.: 111/11, 111/1, 111,2, 111/10 w obrębie wsi Todzia.
11.06.2013 07:28:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
11.06.2013 07:24:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Łukaszewski Dariusz
11.06.2013 07:21:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
11.06.2013 07:17:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
05.06.2013 21:46:09 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
05.06.2013 21:44:55 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
05.06.2013 21:44:04 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
05.06.2013 21:38:16 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
05.06.2013 10:19:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kadzidło, warunków i zasad korzystania z nich.
05.06.2013 10:17:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kadzidło, warunków i zasad korzystania z nich.
05.06.2013 10:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.06.2013 10:12:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.06.2013 10:05:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/200/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
05.06.2013 10:04:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/200/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
05.06.2013 10:01:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów zmienionej uchwałą nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2009 r.
05.06.2013 10:00:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów zmienionej uchwałą nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2009 r.
05.06.2013 09:30:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.06.2013 09:28:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.06.2013 08:43:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Oczyszczania Gminy Kadzidło z Azbestu na lata 2013-2032.
05.06.2013 07:46:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Oczyszczania Gminy Kadzidło z Azbestu na lata 2013-2032.
04.06.2013 09:23:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
04.06.2013 09:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
04.06.2013 09:03:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
04.06.2013 08:52:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
31.05.2013 13:47:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 192/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.05.2013 r. w sprawie informacji za 2012.
31.05.2013 13:33:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 192/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.05.2013 r. w sprawie informacji za 2012.
31.05.2013 12:58:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 191/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
31.05.2013 12:57:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 191/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
31.05.2013 12:54:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
31.05.2013 12:51:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
31.05.2013 12:31:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Program oczyszczania Gminy Kadzidło z azbestu na lata 2013-2032.
31.05.2013 12:28:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Program oczyszczania Gminy Kadzidło z azbestu na lata 2013-2032.
28.05.2013 10:06:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek, Gleba i Kierzek.
28.05.2013 10:02:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek, Gleba i Kierzek.
28.05.2013 09:52:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie odrzucenia stanowiska wspólnego związków zawodowych.
28.05.2013 09:49:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie odrzucenia stanowiska wspólnego związków zawodowych.
28.05.2013 09:21:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.05.2013 09:20:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.05.2013 08:51:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.05.2013 08:51:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.05.2013 08:45:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.