1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.05.2013 13:40:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 183/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.05.2013 13:39:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 183/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.05.2013 13:02:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 maja 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
07.05.2013 13:01:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 maja 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
07.05.2013 12:27:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 182/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
07.05.2013 12:23:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 182/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
06.05.2013 14:15:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. (Znak sprawy: GG.6845.1.2013). Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
06.05.2013 14:14:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. (Znak sprawy: GG.6845.1.2013). Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
06.05.2013 10:45:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
06.05.2013 10:39:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
06.05.2013 10:36:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
06.05.2013 10:31:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 maja 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2013.
02.05.2013 22:01:33 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
02.05.2013 22:00:48 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
02.05.2013 21:55:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
30.04.2013 09:00:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 181/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2013.
30.04.2013 09:00:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 181/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2013.
30.04.2013 08:35:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.04.2013 08:30:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
30.04.2013 07:51:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
24.04.2013 22:30:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 176/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2012 rok.
23.04.2013 23:05:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle
23.04.2013 23:05:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle
23.04.2013 23:05:11 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle z kategorii Oferty pracy
23.04.2013 23:04:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.04.2013 23:02:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
23.04.2013 13:09:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 179/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej.
23.04.2013 13:06:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 179/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej.
23.04.2013 12:28:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 178/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
23.04.2013 12:24:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 178/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
23.04.2013 12:15:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 177/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.04.2013 12:13:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 177/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.04.2013 12:09:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 176/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2012 rok.
23.04.2013 11:12:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 175/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.
23.04.2013 11:02:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 175/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.
23.04.2013 10:54:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 174/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.04.2013 10:52:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 174/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.04.2013 10:14:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 173/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
23.04.2013 10:13:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 173/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
23.04.2013 10:08:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 172/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.04.2013 10:04:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 172/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
19.04.2013 11:53:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN0,4kV wraz z przyłączmi w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 772, 765, 766, 1048, 380 - przecisk pod drogą, 976/2, 975/2, 977/2, 819/7.
19.04.2013 11:18:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN0,4kV wraz z przyłączmi w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 772, 765, 766, 1048, 380 - przecisk pod drogą, 976/2, 975/2, 977/2, 819/7.
19.04.2013 10:20:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
19.04.2013 10:18:55 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
19.04.2013 09:43:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
17.04.2013 21:14:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
17.04.2013 21:14:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
17.04.2013 12:26:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 26 kwietnia 2013 roku
17.04.2013 12:17:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 kwietnia 2013 roku