1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
17.04.2013 07:27:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 812/2, 813/3, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
17.04.2013 07:24:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę (modernizację) słupowej stacji transformatorowej oraz na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 812/2, 813/3, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
15.04.2013 19:55:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
15.04.2013 19:55:15 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
15.04.2013 19:54:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
15.04.2013 19:54:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
15.04.2013 19:06:44 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło”
12.04.2013 11:53:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
12.04.2013 11:52:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
12.04.2013 09:03:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
12.04.2013 08:56:45 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
12.04.2013 08:52:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
12.04.2013 08:46:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
11.04.2013 07:10:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 kwietnia 2013 roku
11.04.2013 07:05:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 19 kwietnia 2013 roku
11.04.2013 07:04:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 19 kwietnia 2013 roku
10.04.2013 11:25:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 18 kwietnia 2013 roku
10.04.2013 11:15:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 16 kwietnia 2013 roku
09.04.2013 12:26:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 772, 765, 766, 1048, 380 (linia kablowa - przecisk pod drogą), 976/2, 975/2, 977/2, 819/7.
09.04.2013 12:25:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2013). Dotyczy wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203, 195/2, 197, 193/7, 193/8, 194, 193/2, 192/1, 192/2, 815, 816, 772, 765, 766, 1048, 380 (linia kablowa - przecisk pod drogą), 976/2, 975/2, 977/2, 819/7.
09.04.2013 12:08:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2013). Dotyczy wydania postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: "Modernizacja układu zasilania energetycznego fragmentu msc. Wach, gm. Kadzidło obsługiwanych przez stacje transformatorowe Wach I, II, III, VI, polegająca na częściowej zmianie tras linii niskiego napięcia, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej Wach VI oraz doposażenia układu w dodatkową stację transformatorową".
09.04.2013 12:07:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2013). Dotyczy wydania postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: "Modernizacja układu zasilania energetycznego fragmentu msc. Wach, gm. Kadzidło obsługiwanych przez stacje transformatorowe Wach I, II, III, VI, polegająca na częściowej zmianie tras linii niskiego napięcia, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej Wach VI oraz doposażenia układu w dodatkową stację transformatorową".
03.04.2013 13:51:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2.04.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego ORLIK w Dylewie"
03.04.2013 13:48:30 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2.04.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego ORLIK w Dylewie"
29.03.2013 09:38:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 marca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 446/1, 446/2, 447, 434, 440, 441, 419, 418, 417, 416, 483, 484, 415, 414, 412, 411, 426, 425, 395, 421, 420.
29.03.2013 09:38:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 marca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 446/1, 446/2, 447, 434, 440, 441, 419, 418, 417, 416, 483, 484, 415, 414, 412, 411, 426, 425, 395, 421, 420.
29.03.2013 07:49:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9 kwietnia 2013 rok
28.03.2013 13:39:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 marca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 812/2, 813/2, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2, 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
28.03.2013 13:38:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 marca 2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2013). Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa (modernizacja) słupowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości Wach, gm. Kadzidło", na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 812/2, 813/2, 808/3, 807, 811/2, 810/4, 3129, 3126, 814, 862, 864, 865, 866, 868, 871, 870/1, 870/2, 873, 874, 875, 877, 878, 880, 881, 882/2, 884.
27.03.2013 09:58:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
27.03.2013 09:55:18 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Całoroczna dostawa 2000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm wraz z rozplantowaniem"
22.03.2013 11:09:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.03.2013 11:06:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.03.2013 10:53:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Sławomira Krogula na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
22.03.2013 10:52:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Sławomira Krogula na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
22.03.2013 10:42:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
22.03.2013 10:42:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
22.03.2013 10:37:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
22.03.2013 10:37:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
22.03.2013 10:33:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
22.03.2013 10:32:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
22.03.2013 10:26:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
22.03.2013 10:25:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
22.03.2013 10:20:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
22.03.2013 10:19:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
22.03.2013 08:33:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012.
22.03.2013 08:32:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012.
22.03.2013 08:30:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012.
18.03.2013 12:35:53 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego ORLIK w Dylewie"
18.03.2013 12:32:28 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego ORLIK w Dylewie"