1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
Data Redaktor Zmiana
30.05.2010 00:16:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle"
29.05.2010 23:59:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik SIWZ inwentaryzacja kanalizacji do artykułu 16. Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle"
29.05.2010 23:56:34 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 16. Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle"
29.05.2010 23:53:24 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 16. Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle"
28.05.2010 16:54:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
28.05.2010 16:53:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2010 r. Dotyczy losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w Kadzidle.
28.05.2010 16:52:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2010 r. Dotyczy losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w Kadzidle.
27.05.2010 09:38:59 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
27.05.2010 09:28:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.05.2010 08:59:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.05.2010 08:49:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.05.2010 08:39:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.05.2010 08:32:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.05.2010 20:16:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.05.2010 20:16:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.05.2010 20:15:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.05.2010 20:14:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
25.05.2010 15:52:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
25.05.2010 15:36:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
24.05.2010 16:02:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
24.05.2010 16:01:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
24.05.2010 15:57:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11.7. Unieważnienie przetargu. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
24.05.2010 15:56:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 11.7. Unieważnienie przetargu. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
24.05.2010 14:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 maja 2010 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło.
24.05.2010 14:14:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 maja 2010 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło.
21.05.2010 14:18:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 14:10:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 12:52:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 11:41:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 27 maja 2010 r.
21.05.2010 09:46:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:38:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:35:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:33:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:32:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:29:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:26:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:20:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:20:49 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:20:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:18:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:17:14 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:17:10 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 09:13:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:51:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
21.05.2010 08:48:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 08:48:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 08:47:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 08:43:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIV/243/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.