1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
23.01.2013 10:14:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.01.2013 10:10:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
18.01.2013 08:48:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2013.
18.01.2013 08:15:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2013.
17.01.2013 12:04:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 12:04:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 11:51:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
17.01.2013 11:51:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2013 r. Dotyczy Zadania Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku" z przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2013 r.
16.01.2013 08:44:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 stycznia 2013 rok
16.01.2013 08:26:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne dla sołtysów w dniu 21 stycznia.
16.01.2013 07:23:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XXVIII-XL
16.01.2013 07:21:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XXVIII-XL
16.01.2013 07:20:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XVI-XXVII
14.01.2013 08:16:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
14.01.2013 08:15:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
14.01.2013 08:08:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
14.01.2013 08:06:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
14.01.2013 08:01:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
14.01.2013 07:57:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
14.01.2013 07:51:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Kadzidle.
14.01.2013 07:48:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Kadzidle.
14.01.2013 07:44:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Gleba.
14.01.2013 07:43:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Gleba.
14.01.2013 07:36:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.01.2013 07:36:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.01.2013 07:25:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
14.01.2013 07:24:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
14.01.2013 07:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
14.01.2013 07:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
13.01.2013 12:59:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013.
11.01.2013 14:27:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013.
11.01.2013 14:21:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
11.01.2013 14:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
11.01.2013 13:58:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
11.01.2013 13:51:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
11.01.2013 13:45:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
11.01.2013 13:38:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
10.01.2013 14:27:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:26:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:26:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:25:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:24:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:23:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:22:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:19:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 14:18:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
10.01.2013 09:27:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
10.01.2013 09:27:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
09.01.2013 13:50:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1.1. Unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 3. z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
09.01.2013 13:49:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1.1. Unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2013 r. Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 3. z przetargu nieograniczonego z dnia 02.01.2013 r.: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."