1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
Data Redaktor Zmiana
24.08.2011 11:40:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
24.08.2011 11:38:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
24.08.2011 11:37:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 9.1. Unieważnienie przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
24.08.2011 11:35:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9.1. Unieważnienie przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
24.08.2011 11:07:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 31 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:16:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie udzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
23.08.2011 10:13:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie udzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
23.08.2011 10:13:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie udzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
23.08.2011 10:11:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
23.08.2011 10:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
23.08.2011 10:08:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
22.08.2011 07:24:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
22.08.2011 07:23:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
17.08.2011 12:30:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 60/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
17.08.2011 12:28:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 60/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
17.08.2011 12:23:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 59/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
17.08.2011 11:58:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 59/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
17.08.2011 11:52:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 58/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
17.08.2011 11:47:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 58/2011 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
17.08.2011 11:40:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 57/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
17.08.2011 11:39:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 57/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16.08.2011 14:52:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 56/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16.08.2011 14:52:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 56/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16.08.2011 14:41:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 55/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16.08.2011 14:40:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 55/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16.08.2011 14:35:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 54/2011 z dnia 03.08.2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle.
16.08.2011 14:34:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 54/2011 z dnia 03.08.2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle.
16.08.2011 10:42:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 444/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
16.08.2011 10:38:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 444/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
16.08.2011 10:21:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2011.
16.08.2011 09:59:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2011.
11.08.2011 11:09:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
11.08.2011 11:08:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
11.08.2011 11:06:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 9. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
11.08.2011 11:06:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
10.08.2011 12:21:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
10.08.2011 12:20:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
05.08.2011 08:38:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 53/2011 z dnia 01.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
05.08.2011 08:32:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 53/2011 z dnia 01.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
05.08.2011 08:19:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:18:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:18:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:17:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
03.08.2011 07:38:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2011.
03.08.2011 07:37:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2011.
03.08.2011 07:35:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:34:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:31:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:21:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 49/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.