1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
22.10.2020 13:22:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:22:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:20:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:20:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:17:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:17:08 Marta Ciak Edytowano artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:16:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:09:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
22.10.2020 13:08:58 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
22.10.2020 13:06:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
22.10.2020 13:06:43 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
22.10.2020 12:50:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
22.10.2020 12:50:44 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
22.10.2020 12:48:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
22.10.2020 12:48:47 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
22.10.2020 12:46:32 Marta Ciak Edytowano artykuł Informacja
22.10.2020 09:44:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
20.10.2020 13:34:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
20.10.2020 12:01:39 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 12:01:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 12:01:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 11:29:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:29:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:26:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
20.10.2020 11:26:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
20.10.2020 11:19:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:18:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:16:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 168/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
20.10.2020 11:16:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 168/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
20.10.2020 10:48:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie GG.6733.10.2020 WGK zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Ostrołęckiego z dn. 15.10.2020 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki w km ok. 1+380" na terenie nieruchomości położonych w obrębie Jazgarka 
20.10.2020 10:47:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie GG.6733.10.2020 WGK zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Ostrołęckiego z dn. 15.10.2020 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki w km ok. 1+380" na terenie nieruchomości położonych w obrębie Jazgarka 
19.10.2020 12:06:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie GG.6733.7.2020. Zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 " na terenie wsi Chudek
19.10.2020 12:05:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie GG.6733.7.2020. Zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 " na terenie wsi Chudek
19.10.2020 12:04:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie GG.6733.7.2020. Zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 " na terenie wsi Chudek
16.10.2020 09:28:56 Marta Ciak Edytowano artykuł 18. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku - naprzeciw szkoły" w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło - cz. 2"
16.10.2020 09:27:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku - naprzeciw szkoły" w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło - cz. 2"
15.10.2020 10:07:02 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo
12.10.2020 21:07:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:06:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:06:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:06:37 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:06:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:06:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:05:59 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 21:05:09 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
12.10.2020 12:28:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie-Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE)polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej -urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768- obręb 0010- Jeglijowiec " zawiadamiamy, że strony postępowania mają możliwość zapoznawania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz wypowiedzenia się w sprawie.   
12.10.2020 12:27:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie-Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE)polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej -urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768- obręb 0010- Jeglijowiec " zawiadamiamy, że strony postępowania mają możliwość zapoznawania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz wypowiedzenia się w sprawie.   
12.10.2020 12:14:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie-Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowie drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba od ok. km 0+500 do ok. 8+941  z rozbudową mostu w ok.  km 2+300 przez rzekę Pasecznicę gmina Kadzidło, powiat Ostrołęcki " zawiadamiamy, że strony postępowania mają możliwość zapoznawania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz wypowiedzenia się w sprawie.   
12.10.2020 12:13:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie-Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowie drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba od ok. km 0+500 do ok. 8+941  z rozbudową mostu w ok.  km 2+300 przez rzekę Pasecznicę gmina Kadzidło, powiat Ostrołęcki " zawiadamiamy, że strony postępowania mają możliwość zapoznawania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz wypowiedzenia się w sprawie.   
12.10.2020 07:42:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.10.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.133.2020.ED) o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: budowę przebudowę rowów otwartych oraz budowę i przebudowę przepustów, zlokalizowanych na działkach w obrębie ewidencyjnym Wach, w związku z realizacją " Budowy i rozbudowy drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Wach kol. Zakobiałki w km 0+000-1+863" , gm. Kadzidło