1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.06.2020 09:02:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
01.06.2020 09:02:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
01.06.2020 08:26:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
01.06.2020 08:26:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
01.06.2020 08:22:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
01.06.2020 08:21:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
01.06.2020 08:18:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnych.
01.06.2020 08:17:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnych.
29.05.2020 14:47:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło
29.05.2020 14:45:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło
29.05.2020 14:43:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło
29.05.2020 14:41:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło
29.05.2020 14:39:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło
29.05.2020 14:34:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
29.05.2020 14:33:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
29.05.2020 14:23:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
29.05.2020 14:19:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
29.05.2020 13:30:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/123/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
29.05.2020 13:29:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/123/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
29.05.2020 13:19:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie
29.05.2020 13:19:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie
29.05.2020 13:13:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w  sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle
29.05.2020 13:12:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w  sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle
29.05.2020 12:59:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w  sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
29.05.2020 12:59:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w  sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
29.05.2020 12:58:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w  sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
29.05.2020 11:03:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 11:02:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 10:58:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 10:57:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 10:54:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie za rok 2019.
29.05.2020 10:53:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie za rok 2019.
29.05.2020 10:51:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu za rok 2019.
29.05.2020 10:51:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu za rok 2019.
29.05.2020 10:49:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku za rok 2019.
29.05.2020 10:48:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku za rok 2019.
29.05.2020 10:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 10:03:45 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 07:57:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 07:55:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 07:49:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kadzidle za rok 2019.
29.05.2020 07:45:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kadzidle za rok 2019.
28.05.2020 22:05:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
28.05.2020 14:39:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
28.05.2020 13:02:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
28.05.2020 12:45:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
28.05.2020 12:37:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło”
26.05.2020 07:20:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie
25.05.2020 15:07:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zgłoszenie
25.05.2020 15:06:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Raport o stanie gminy Kadzidło-2019