1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
21.12.2012 10:47:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 22. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
20.12.2012 20:13:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
20.12.2012 20:13:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
19.12.2012 08:31:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 19.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
19.12.2012 08:30:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 19.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
18.12.2012 12:55:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
18.12.2012 12:55:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
17.12.2012 13:41:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.481.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
17.12.2012 13:40:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.481.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
17.12.2012 13:32:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.480.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
17.12.2012 13:31:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.480.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
13.12.2012 13:02:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
13.12.2012 13:01:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
13.12.2012 08:28:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
12.12.2012 10:02:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wydania postanowienia dla firmy "Sizer" Spółki jawnej M.A.Ciężar, ul. Handlowa 2, 07-420 Kadzidło o uznaniu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca", na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7, położonej w obrębie wsi Kadzidło, jako nie wymagającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
12.12.2012 10:01:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wydania postanowienia dla firmy "Sizer" Spółki jawnej M.A.Ciężar, ul. Handlowa 2, 07-420 Kadzidło o uznaniu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca", na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7, położonej w obrębie wsi Kadzidło, jako nie wymagającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
10.12.2012 12:53:28 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
09.12.2012 20:52:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:49:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:48:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:47:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:45:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:39:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:38:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:37:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:36:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:34:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
09.12.2012 20:31:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
06.12.2012 20:39:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.
06.12.2012 20:39:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.
06.12.2012 20:29:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
06.12.2012 20:29:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
06.12.2012 20:14:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
06.12.2012 20:14:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
06.12.2012 20:00:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2012 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności "poufne" i zastrzeżone" oraz zmiany okresu ich ochrony.
06.12.2012 20:00:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2012 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności "poufne" i zastrzeżone" oraz zmiany okresu ich ochrony.
06.12.2012 19:27:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 15.11.2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
06.12.2012 13:32:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 15.11.2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
06.12.2012 10:40:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
06.12.2012 10:40:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
06.12.2012 10:35:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.12.2012 10:35:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.12.2012 10:28:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
06.12.2012 10:23:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
06.12.2012 09:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
06.12.2012 09:48:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
06.12.2012 08:12:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
06.12.2012 08:00:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
06.12.2012 07:52:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2013 roku.
06.12.2012 07:52:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2013 roku.