1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
03.01.2013 14:03:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011.
03.01.2013 14:02:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan audytu na rok 2011.
03.01.2013 13:59:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szanowni Państwo, na pasku po lewej stronie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące kontroli zarządczej.
03.01.2013 13:50:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan kontroli na rok 2013.
03.01.2013 13:48:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan kontroli na rok 2013.
03.01.2013 13:33:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 43/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
03.01.2013 13:23:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 43/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
03.01.2013 13:13:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
03.01.2013 13:11:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
03.01.2013 10:46:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wyciąg dotyczący kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
03.01.2013 10:44:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wyciąg dotyczący kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
03.01.2013 08:25:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
03.01.2013 08:25:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
03.01.2013 08:17:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
03.01.2013 08:14:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
03.01.2013 08:08:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 43/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
03.01.2013 07:57:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 43/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
03.01.2013 07:16:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
02.01.2013 14:51:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
02.01.2013 14:49:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
02.01.2013 11:47:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:46:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:45:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:42:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:21:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:19:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:19:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:16:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:16:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:16:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:14:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:12:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 11:11:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 09:01:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
02.01.2013 08:13:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 13:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
31.12.2012 12:54:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 12:52:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 12:26:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
31.12.2012 12:26:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
31.12.2012 12:00:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:58:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:56:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:53:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:43:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:42:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:36:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:34:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:29:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:20:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.