1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
02.01.2013 11:11:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań: Zadanie Nr 1: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Chudku"; Zadanie Nr 2: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Kadzidle"; Zadanie Nr 3: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt: Dziecięca Akademia Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Wachu."
02.01.2013 09:01:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
02.01.2013 08:13:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 13:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
31.12.2012 12:54:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 12:52:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 12:26:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
31.12.2012 12:26:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
31.12.2012 12:00:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:58:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:56:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:53:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:43:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:42:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:36:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:34:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:29:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:20:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:12:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
31.12.2012 11:03:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
31.12.2012 11:01:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
31.12.2012 09:56:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
31.12.2012 09:38:32 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
31.12.2012 09:38:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
31.12.2012 09:37:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
31.12.2012 08:54:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
31.12.2012 08:53:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
31.12.2012 08:32:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
28.12.2012 12:12:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca", na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7, położonej w obrębie wsi Kadzidło, gm. Kadzidło.
28.12.2012 12:10:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca", na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7, położonej w obrębie wsi Kadzidło, gm. Kadzidło.
27.12.2012 10:35:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan działalności Urzędu Gminy w Kadzidle na rok 2013.
27.12.2012 10:31:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Plan działalności Urzędu Gminy w Kadzidle na rok 2013.
27.12.2012 10:25:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan działalności Urzędu Gminy w Kadzidle na rok 2013.
27.12.2012 10:24:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan działalności Urzędu Gminy w Kadzidle na rok 2013.
21.12.2012 10:47:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
21.12.2012 10:47:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 22. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
20.12.2012 20:13:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
20.12.2012 20:13:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2013."
19.12.2012 08:31:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 19.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
19.12.2012 08:30:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 19.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
18.12.2012 12:55:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
18.12.2012 12:55:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
17.12.2012 13:41:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.481.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
17.12.2012 13:40:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.481.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
17.12.2012 13:32:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.480.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
17.12.2012 13:31:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.480.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
13.12.2012 13:02:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
13.12.2012 13:01:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
13.12.2012 08:28:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
12.12.2012 10:02:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wydania postanowienia dla firmy "Sizer" Spółki jawnej M.A.Ciężar, ul. Handlowa 2, 07-420 Kadzidło o uznaniu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca", na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7, położonej w obrębie wsi Kadzidło, jako nie wymagającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.