1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
29.11.2012 12:43:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:42:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:41:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:40:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:40:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:38:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:36:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 12:35:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
29.11.2012 08:00:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej."
29.11.2012 07:59:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.11.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej."
26.11.2012 14:33:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
26.11.2012 14:32:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
26.11.2012 14:31:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r."
22.11.2012 12:38:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:38:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:37:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:36:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:35:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:33:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:33:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
22.11.2012 12:31:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
21.11.2012 11:02:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
21.11.2012 10:48:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
21.11.2012 10:43:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
21.11.2012 09:13:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
21.11.2012 09:06:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
20.11.2012 08:21:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7 w obrębie wsi Kadzidło.
20.11.2012 08:21:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali do produkcji armatury mosiężnej o budynek obróbki plastycznej surowca" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1169/7 w obrębie wsi Kadzidło.
19.11.2012 14:57:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:42:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:41:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:40:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:36:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:35:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:33:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:32:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:28:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 14:28:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
19.11.2012 11:16:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:15:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:12:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:11:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:09:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:07:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 11:06:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
19.11.2012 10:28:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2 i na budowę przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25mm2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr geodezyjnymi: 484/4, 485/4, 619, 485/3.
19.11.2012 10:28:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2 i na budowę przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25mm2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr geodezyjnymi: 484/4, 485/4, 619, 485/3.
13.11.2012 12:26:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2012.
13.11.2012 12:25:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2012.