1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
28.06.2010 19:07:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
28.06.2010 19:01:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
25.06.2010 10:30:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:30:15 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:24:33 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:24:06 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:17:57 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:11:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
25.06.2010 10:10:46 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 19. Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło
23.06.2010 08:43:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XLVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 29 czerwca 2010 r.
23.06.2010 08:39:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 29 czerwca 2010 r.
23.06.2010 08:33:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 czerwca 2010 r.
23.06.2010 08:32:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 czerwca 2010 r.
16.06.2010 11:53:33 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle
16.06.2010 11:48:53 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle
15.06.2010 23:02:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
15.06.2010 22:59:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
15.06.2010 10:54:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 23 czerwca 2010 r.
15.06.2010 10:54:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 22 czerwca 2010 r.
15.06.2010 10:46:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 23 czerwca 2010 r.
15.06.2010 10:39:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 23 czerwca 2010 r.
15.06.2010 10:38:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 23 czerwca 2010 r.
15.06.2010 09:02:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja na temat rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w roku 2010 w gminie Kadzidło.
15.06.2010 08:59:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja na temat rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w roku 2010 w gminie Kadzidło.
09.06.2010 17:17:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 17:13:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 17:04:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 16:55:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 15:45:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 15:22:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 15:20:09 Marta Ciak Edytowano artykuł 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 15:18:18 Marta Ciak Usunięto artykuł 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle. z kategorii Przetargi - rok 2010
09.06.2010 15:17:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kadzidle".
09.06.2010 14:53:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
09.06.2010 13:26:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 321/10 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
09.06.2010 13:25:24 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 321/10 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
08.06.2010 17:03:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 16:59:52 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 16:09:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 16:06:18 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:42:46 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:37:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:32:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:24:18 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:19:07 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
08.06.2010 15:11:45 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło".
07.06.2010 19:11:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15.3. Zapytania, Odpowiedzi, Wyjaśnienia z dnia 7 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
07.06.2010 19:11:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15.3. Zapytania, Odpowiedzi, Wyjaśnienia z dnia 7 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
07.06.2010 19:11:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15.3. Zapytania, Odpowiedzi, Wyjaśnienia z dnia 7 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
07.06.2010 19:10:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15.3. Zapytania, Odpowiedzi, Wyjaśnienia z dnia 7 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".