1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
18.11.2011 09:48:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 74/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 09:44:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 74/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 08:40:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:22:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:21:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:18:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:13:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:11:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:10:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:10:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:09:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
17.11.2011 15:04:37 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
17.11.2011 15:03:51 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
17.11.2011 14:51:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 73/2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło.
17.11.2011 14:51:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 73/2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło.
17.11.2011 14:48:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
17.11.2011 14:48:01 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
16.11.2011 12:05:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 18. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
16.11.2011 12:04:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 18. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
16.11.2011 12:03:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 18. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
15.11.2011 23:08:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg na "Rozbiórkę budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
15.11.2011 23:08:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg na "Rozbiórkę budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
15.11.2011 23:08:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg na "Rozbiórkę budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
15.11.2011 23:07:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 17. Przetarg na "Rozbiórkę budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
15.11.2011 14:46:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:45:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:44:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:38:20 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:38:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:35:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:34:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:34:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:34:25 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:26:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:25:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
15.11.2011 14:25:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło".
14.11.2011 12:24:40 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.11.2011 12:24:21 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.11.2011 12:23:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
10.11.2011 13:48:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23 listopada 2011 roku
10.11.2011 13:46:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23 listopada 2011 roku
08.11.2011 14:56:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2011 r. Dotyczy organizowanego w dniu 16 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Kadzidło przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie wsi Grale.
08.11.2011 14:54:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2011 r. Dotyczy organizowanego w dniu 16 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Kadzidło przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie wsi Grale.
08.11.2011 13:55:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:53:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:50:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:48:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:47:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:45:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
08.11.2011 13:45:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 15. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".