1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.10.2012 13:22:49 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków gminnych"
05.10.2012 13:11:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 01.10.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
05.10.2012 13:10:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 01.10.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
05.10.2012 12:53:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
05.10.2012 12:52:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
05.10.2012 12:24:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
05.10.2012 12:18:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
05.10.2012 12:12:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 132/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
05.10.2012 12:11:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 132/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.09.2012 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
05.10.2012 07:29:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
04.10.2012 11:51:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15.1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
04.10.2012 11:47:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 15.1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 648 770,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w 2012 r."
02.10.2012 17:45:20 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
02.10.2012 17:42:01 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
02.10.2012 17:40:42 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
02.10.2012 17:38:56 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
02.10.2012 14:56:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
02.10.2012 14:26:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.382.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r.
02.10.2012 14:25:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.382.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r.
01.10.2012 17:16:41 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło w sezonie zimowym 2012/2013"
01.10.2012 15:01:30 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło w sezonie zimowym 2012/2013"
01.10.2012 15:00:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło w sezonie zimowym 2012/2013"
01.10.2012 15:00:01 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło w sezonie zimowym 2012/2013"
01.10.2012 14:59:25 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło w sezonie zimowym 2012/2013"
27.09.2012 15:04:14 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 15:03:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 15:03:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 15:02:21 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 15:02:17 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 14:56:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 14:55:13 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 14:54:07 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej"
27.09.2012 07:48:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 5 października 2012 roku
27.09.2012 07:25:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 3 października 2012 roku
27.09.2012 07:06:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 2 października 2012 roku
26.09.2012 14:50:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 1 października 2012 roku
26.09.2012 14:36:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27 września 2012 roku
26.09.2012 09:21:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 131/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.09.2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
26.09.2012 09:20:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 131/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.09.2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
26.09.2012 08:07:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
26.09.2012 08:05:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
25.09.2012 14:35:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.
25.09.2012 14:35:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.
25.09.2012 14:35:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.
21.09.2012 08:42:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 września 2012 roku.
21.09.2012 08:42:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 września 2012 roku.
21.09.2012 08:38:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 roku.
21.09.2012 08:38:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 roku.
21.09.2012 08:34:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 11 maja 2012 roku.
21.09.2012 08:34:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 11 maja 2012 roku.