1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
03.11.2011 09:03:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku
03.11.2011 09:01:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku
02.11.2011 14:02:33 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:54:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:51:08 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:50:43 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:48:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:47:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:47:27 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:47:24 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:43:53 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:42:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
02.11.2011 13:41:56 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 14. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
31.10.2011 12:21:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 72/2011 z dnia 28.10.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2011.
31.10.2011 12:20:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 72/2011 z dnia 28.10.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2011.
31.10.2011 12:19:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 71/2011 z dnia 28.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Rozbudowa stacji wodociągowej w Kadzidle", będącego częścią zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle".
31.10.2011 10:17:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 70/2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
31.10.2011 10:15:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 70/2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.10.2011 13:44:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
27.10.2011 13:43:20 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
20.10.2011 11:20:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/72/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
20.10.2011 11:18:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/72/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
20.10.2011 11:08:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/72/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
20.10.2011 10:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/71/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadzidle.
20.10.2011 10:10:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/71/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadzidle.
20.10.2011 10:03:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/70/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 09:58:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/70/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 09:49:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/69/2011 z dnia 27.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
20.10.2011 09:44:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/69/2011 z dnia 27.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
20.10.2011 08:15:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 08:13:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 08:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 68/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 07:59:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 68/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 07:49:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 67/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
20.10.2011 07:48:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 67/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.10.2011 13:27:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku
18.10.2011 13:25:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku
18.10.2011 13:13:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 28 października 2011 roku
18.10.2011 13:00:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 27 października 2011 roku
18.10.2011 12:59:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 27 października 2011 roku
17.10.2011 08:50:46 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
17.10.2011 08:50:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:59:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:58:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:58:39 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:58:36 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:57:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:56:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:56:22 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"
14.10.2011 14:56:18 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2011-2012"